Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 25

1 539

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 25

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 25 hệ thống lại các dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp ở Unit 15 (lesson 3) và phần Review 3 cùng đáp án đi kèm, giúp các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị các kiến thức quan trọng cho các kì thi sắp tới.

1. Circle a or b and complete the sentences. Then say the sentences aloud.

 Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 15, Review 3

2. Read and complete.

 Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 15, Review 3

3. Read and circle a, b or c.

 Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 15, Review 3

4. These sentences are incorrect. Read and write them correctly.

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 15, Review 3

Đáp án bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 25

1. Circle a or b and complete the sentences.

1. a

2. a

3. b

4. b

2. Read and complete.

1. the - a - a

2. an - Ø

3. Read and circle a, b or c.

1. c

2. b

3. a

4. c

5. a

4. These sentences are incorrect. Read and write them correctly.

1. nurse → a nurse

2. Work → to work

3. Look → look after

Như vậy, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 25. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
1 539
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm