Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 26

Đề luyện tập cuối tuần 26 môn Tiếng Anh lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 26 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp khác nhau, sẽ giúp các em học sinh lớp 5 luyện tập và củng cố các kiến thức đã được học. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Complete the table.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 26

2. Read and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 26

3. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 26

Key: 1. animals 2. may 3. walk 4. drink 5. should

4. Write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 26

ĐÁP ÁN

1. Complete the table.

Illnesses

Jobs

Characteristics

Free-time activities

Headache

Writer

kind

Go camping

Toothache

Teacher

greedy

Play games

Sore throat

Nurse

gentle

Fly a kite

backache

Engineer

Hard-working

Make paper boat

2. Read and write.

2 - She does not feel very well.

3 - I will take her to the doctor later.

4 - Do not play with that knife!

5 - OK, I will not.

6 - I would like to be a nurse.

7 - He should not play with the stove.

3. Read and complete.

1 - animals; 2 - may; 3 - walk; 4 - drink; 5 - should;

4. Write the answers.

1 - Because we may fall down.

2 - Because they are good for your health.

3 - I read comics in my free time.

4 - I would like to be an English teacher.

5 - I would like to teach children.

Như vậy, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 26. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
7 1.275
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm