Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 28

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 28

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 28 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp khác nhau, sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại các kiến thức đã được học trong Lesson 3 Unit 16 và Lesson 1 Unit 17. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

WEEK 28

(Unit 16 - Lesson 3, Unit 17 - Lesson 1)

1. Circle a or b and complete the sentences. Then say them aloud.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 28

2. Look, match and write.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 28

3. Read and number the sentences.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 28

4. Write the answers.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 28

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 - TUẦN 28

1. Circle a or b and complete the sentences.

1. a         2. a         3. a         4.a

2. Look, match and write.

1. c          2.e         3. a           4.b          5. d

3. Read and number the sentences.

a-8     b-3       c-7      d-6      e-1     f-4       g-2       h-5

Như vậy, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 28. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
3 709
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm