Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 5

4 912

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh 5 Tuần 5

Nằm trong bộ bài tập cuối tuần lớp 5 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, bài tập Tiếng Anh Tuần 5 có đáp án được biên tập bám sát sách Tiếng Anh 5 Lesson 3 Unit 3 Where did you go on holiday? và Lesson 1 Unit 4 Did they go to the party?. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu. 

1. Look, read and complete. Then say the sentence aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 5

2. Read and Complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 5

3. Read the text and number the pictures.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 5

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 5

4. Read the text again and answer the questions.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 5

Đáp án có trong file tải: Bài tập cuối tuần 5 môn Tiếng Anh 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 912
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm