Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 7

Bài tập cuối tuần 7 môn tiếng Anh 5

Đề luyện tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 5 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học Lesson 1, Lesson 2 Unit 5 Where will you be this weekend SGK tiếng Anh lớp 5 của bộ GD&ĐT. 

1. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 7

2. Read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 7

3. Read and circle a, b or c.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 7

4. Write about where you will be and what you will do this summer holiday.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 Tuần 7

Đáp án có trong file tải: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh tuần 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.018
Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm