Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 19 - Đề 1

3 4.038

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 19 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 19 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán hình thang. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19: Hình thang. Diện tích hình thang – Đề số 1

Bài 1:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Hình vẽ bên có mấy hình thang vuông?

 Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 2:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 6,7m và 5,4m; chiều cao là 4,8m.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 7dm và 5dm; chiều cao là 35cm.

Bài 3:

Hình bình hành ABCD có AB = 4,5dm, AH = 3,2dm, DH = 1,5dm (xem hình vẽ bên). Tính diện tích hình thang ABCH.

 Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4

Một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 35,6m, đáy lớn hơn đáy bé 9,7m, chiều cao bằng 2/3 tổng độ dài hai đáy. Tính diện tích mảnh đất đó.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19

Bài 1:

Khoanh vào C.

Bài 2:

a) Diện tích hình thang là: (6,7 + 5,4) x 4,8 : 2 = 29,04 (m2)

b) 35cm = 3,5dm.

Diện tích hình thang là: (7 + 5) x 3,5 : 2 = 21 (dm2).

Bài 3:

 Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

HD : Ta có DC = 4,5dm,

HC = 4,5dm – 1,5dm = 3dm.

Diện tích hình thang ABCH là:

(4,5 + 3) x 3,2 : 2 = 12 (dm2).

Bài 4

Bài giải:

Độ dài đáy bé của hình thang là:

35,6 – 9,7 = 25,9 (m)

Chiều cao của hình thang là:

(35,6 + 25,9) x \frac{2}{3}= 41 (m)

Diện tích của mảnh đất hình thang là:

(35,6 + 25,9) x 41 : 2 = 1260,75 (m2)

Đáp số: 1260,75m2

 Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 19 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 4.038
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm