Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 20 - Đề 1

8 4.635

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 20 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 20 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng chu vi hình tròn. Diện tích hình tròn. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20: Chu vi hình tròn. Diện tích hình tròn – Đề số 1

Bài 1:

Tính chu vi hình tròn có:

a) Bán kính r = 2,25dm

b) Đường kính d = 3/2 m.

Bài 2:

Tính diện tích hình tròn có:

a) Bán kính r = 7,5cm

b) Chu vi C = 9,42m.

Bài 3:

Đường kính của một bánh xe đạp là 65cm. Để người đi xe đạp đi được quãng đường 2041 m thì mỗi bánh xe phải lăn bao nhiêu vòng?

Bài 4:

Trong hình bên, biết hình tròn có đường kính 50cm, diện tích hình chữ nhật bằng 18% diện tích hình tròn. Tính diện tích phần đã tô đậm của hình tròn.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20

Bài 1:

a) Chu vi hình tròn là:

2,25 x 2 x 3,14 = 14,13 (dm).

Chu vi hình tròn là: x 3,14 = 4,71(m).

Bài 2:

a) Diện tích hình tròn là:

7,5 x 7,5 x 3,14 = 176,625 (cm2).

b) Bán kính hình tròn là:

9,42 : 3,14 : 2 = 1,5 (m)

Diện tích hình tròn là:

1,5 x 1,5 x 3,14 = 7,065 (m2).

Bài 3:

Bài giải:

65cm = 0,65m

Chu vi của bánh xe đạp là:

65 x 3,14 = 2,041 (m)

Để đi được quãng đường 2041 m thì bánh xe phải lăn số vòng là:

2041 : 2,041 = 1000 (vòng)

Đáp số: 1000 vòng

Bài 4:

Bài giải:

Bán kính của hình tròn là:

50 : 2 = 25 (cm)

Diện tích hình tròn là:

25 x 25 x 3,14 = 1962,5 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

1962,5 x 18 : 100 = 353,25 (cm2)

Diện tích phần đã tô đậm của hình tròn là:

1962,5 – 353,25 = 1609,25 (cm2)

Đáp số: 1609,25cm2.

Có thể tính diện tích phần đã tô đậm của hình tròn như sau:

100% - 18% = 82%

1962,5 x 82 : 100 = 1609,25 (cm2)

 Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 20 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
8 4.635
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm