Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 1 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 6 - Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 1 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 1 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về điểm, đường thẳng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 1 - Đề 2

ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG

Bài 1. Cho hình vẽ bên, hỏi:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

a) Những đường thẳng nào chứa điểm H mà không chứa điểm còn lại?

b) Những đường thẳng nào đi qua cả hai điểm trên hình vẽ?

Bài 2. Vẽ hai đường thẳng a, b và ba điểm A, B và c sao cho hai điểm A và C cùng nằm trên đường thẳng a, đường thẳng b chứa hai điểm A và B nhưng không chứa điểm C. Hãy viết kí hiệu tương ứng với mỗi quan hệ đó.

Bài 3. Ở hình vẽ bên có 3 điểm và 3 đường thẳng nhưng chưa rõ tên của chúng. Biết tên của các điểm ấy là A, B, C, còn tên của 3 đường thẳng trong hình là a, b và c.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

a) Hãy cho biết tên của mỗi điểm và mỗi đường thẳng trong hình, biết rằng:

A ∈ a, B ∈ a, C ∈ c và A ∈ b.

b) Hãy tìm điểm thứ tư (khác với ba điểm đã có) và đặt tên cho điểm đó, biết rằng đó là điểm chung của hai đường thẳng b và c.

Bài 4. Ở hình vẽ bên có 5 điểm A, B, C, D, O và 4 đường thẳng.

a) Hãy đếm xem mỗi điểm A, B, C, D, O có bao nhiêu đường thẳng đi qua?

b) Hãy vẽ thêm hai đường thẳng nữa, mà mỗi đường thẳng đều đi qua 2 trong 5 điểm đã cho.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 1 - Đề 2

Bài 1.

a) Đường thẳng a và b.

b) Đường thẳng còn lại.

Bài 2. Xem hình bên. Kí hiệu tương ứng với mỗi quan hệ đó là: A ∈ a, C ∈ a, C ∉ b, A ∈ b, B ∈ b, B ∉ a.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 3.

a) Vì A ∈ a và B ∈ a nên trong hình bên, a là đường thẳng chứa 2 điểm. Hơn nữa, vì A ∈ b nên A là điểm chung của a và b.

Từ đó ta suy ra tên của đường thẳng và điểm còn lại.

b) Điểm D được biểu diễn như ở hình bên.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 4. a) Qua điểm A có 3 đường thẳng. Qua điểm B, D, o có 2 đường thẳng. Qua điểm C có 1 đường thẳng.

b) (Học sinh tự vẽ hình). Hai đường thẳng đó là: Đường thẳng qua C và D, đường thẳng qua B và C.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 1.747
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm