Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 12 - Đề 1

1 435

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 12 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 12 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Góc, nửa mặt phẳng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 12 - Đề 1: Góc, nửa mặt phẳng

Bài 1. Nhìn hình vẽ a; hình vẽ b và cho biết: Tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

 Bài tập cuối tuần Hình học lớp 6

Bài 2. Cho hình vẽ bên, biết rằng A, B, C thẳng hàng.

Bài tập cuối tuần Hình học lớp 6

a) Gọi tên hai tia đối nhau.

b) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?

Bài 3. Cho hình vẽ bên.

Bài tập cuối tuần Hình học lớp 6

a) Hãy chỉ ra các điểm thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm A có bờ là đường thẳng m.

b) Đường thẳng m không cắt đoạn thẳng nào?

Bài 4. Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a. Hỏi đường thẳng a có cắt đoạn thẳng AC không? Vì sao?

 Bài tập cuối tuần Hình học lớp 6

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 12 - Hình học

Bài 1.

Hình a. Tia ON nằm giữa hai tia OM và OP.

Hình b. Trong ba tia OM, ON, OP không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

Bài 2.

a) Tia BA và tia BC là hai tia đối nhau,

b) Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC.

Nhận xét, Nếu hai tia Ox, Oy đối nhau thì mọi tia Oz khác hai tia trên đều nằm giữa hai tia ấy.

Bài 3.

a) Các điểm thuộc nửa mặt phẳng chứa điểm A có bờ là đường thẳng m: B, M, N.

b) Đường thẳng m không cắt đoạn thẳng AB, CD.

Bài 4.

- Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB nên hai điểm A và B thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a (1).

- Đường thẳng a cắt đoạn thẳng BC nên hai điểm B và C thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a (2).

Từ (1) và (2) suy ra hai điểm A và C cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ a. Vậy đường thẳng a không cắt đoạn thẳng AC.

Ngoài Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 12 - Đề 1, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 435
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm