Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 2 - Đề 1

3 1.366

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 2 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 2 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về 3 điểm thẳng hàng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 2 - Đề 1

BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

Bài 1. Xem hình vẽ bên.

Bài tập cuối tuần hình học lớp 6

a) Hãy nêu tất cả các tập hợp gồm ba điểm không thẳng hàng;

b) Hãy nêu tất cả các tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng;

c) Đối với mỗi tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng, hãy cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm nào.

Bài 2. Sử dụng hình vẽ của Bài 1 ở trên. Hãy kể ra những cặp điểm nằm cùng phía đối với:

a) Điểm A;

b) Điểm B;

c) Điểm C.

Bài 3. Sử dụng hình vẽ của Bài 1 ở trên và cho biết:

a) Có những điểm nào nằm giữa hai điểm A và D?

b) Có những cặp điểm nào nằm khác phía đối với điểm C?

Bài 4.

Bài tập cuối tuần hình học lớp 6

a) Ở hình bên có bao nhiêu tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng? Hãy kể ra các tập hợp như thế.

b) Với mỗi tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng như trên hình, hãy phát biểu các khẳng định theo mẫu câu:

"Hai điểm .... và nằm cùng phía đối với điểm …"

c) Với mỗi tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng như trên hình, hãy phát biểu các khẳng định theo mẫu câu: "Hai điểm .... và …. nằm khác phía đối với điểm …"

Bài 5. Nhìn hình vẽ bên và cho biết mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

Bài tập cuối tuần hình học lớp 6

a) Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm O;

b) Điểm M nằm giữa hai điểm O và N;

c) Hai điểm B và D nằm cùng phía đối với điểm O.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 2 - Đề 1

Bài 1.

a) Từ 6 cặp điểm lấy trong số 4 điểm A, B, C, D là (A, B), (A, C), (A, D), (B, C), (B, D), (C, D), ta có 6 tập hợp gồm ba điểm không thẳng hàng là {A, B, E}, {A, C, E}, {A, D, E}, {B, C, E}, {B, D, E} và {C, D, E}.

b) Có 4 tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng là {A, B, C}, {A, B, D}, {A, C, D} và {B, C, D}.

c) Điểm B nằm giữa hai điểm A và C; Điểm B nằm giữa hai điểm A và D ; Điểm C nằm giữa hai điểm A và D ; Điểm C nằm giữa hai điểm B và D.

Bài 2. a) Các cặp điểm nằm cùng một phía đối với điểm A (đều nằm bên phải A) là (B, C), (B, D) và (C, D).

b) Có một cặp điểm nằm cùng một phía đối với điểm B là (C, D).

c) Có một cặp điểm nằm cùng một phía đối với điểm C là (A, B). 

Bài 3.

a) B và C.

b) (A, D) và (B, D).

Bài 4. a) Có 4 tập hợp {A, G, D}, {A, C, E}, {B,G,C}, {B, D, E}.

b) Đối với ba điểm A, G, D, ta có:

Hai điểm A và G nằm cùng phía đối với điểm D;

Hai điểm D và G nằm cùng phía đối với điểm A.

Tương tự cho các tập hợp ba điểm thẳng hàng còn lại.

c) Đối với ba điểm A, D, G, ta có:

Hai điểm A và D nằm khác phía đối với điểm G.

Tương tự cho các tập hợp ba điểm thẳng hàng còn lại.

Bài 5. a) Đúng. b) Sai. c) Sai.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
3 1.366
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm