Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 2 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 6 - Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 2 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 2 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về 3 điểm thẳng hàng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 2 - Đề 2

Bài 1. Sử dụng hình vẽ bài 5 - Đề 1. Hãy nêu các tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng, trong đó điểm O nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài tập cuối tuần hình học lớp 6

Bài 2. Nếu hai điểm X và Y nằm khác phía đối với điểm Z thì điểm Z nằm giữa hai điểm X và Y. Điều đó đúng hay sai?

Bài 3. Vẽ hình theo các diễn đạt sau:

a) Hai điểm A và M nằm cùng phía đối với điểm B, đồng thời hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A.

b) Bốn điểm M, N, p, Q thẳng hàng, trong đó điểm p nằm giữa hai điểm M và Q, đồng thời điểm M nằm giữa hai điểm Q và N.

Bài 4. Cần vẽ ít nhất bao nhiêu điểm để trong đó có đúng bốn tập hợp mà mỗi tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng?

Bài 5. Mỗi khẳng định sau đây là đúng hay sai? Tại sao?

a) Nếu điểm H nằm giữa hai điểm M và N thì hai điểm H và M nằm cùng một phía đối với điểm N.

b) Nếu hai điểm H và M nằm cùng một phía đối với điểm N thì điểm H nằm giữa hai điểm M và N.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 2 - Đề 2

Bài 1. Có 4 tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng, trong đó điểm O nằm giữa hai điểm còn lại. Đó là các tập hợp:

{A, O, C}; {B, O, D}; {Q, O, P}; {N, O, M}.

Bài 2. Đúng.

Bài 3. a) Học sinh tự vẽ hình theo thứ tự sau: Ba điểm A, M, B thẳng hàng theo thứ tự: A - M - B, hoặc B - M - A.

b) Bốn điểm M, N, P, Q cùng nằm trên một đường thẳng theo thứ tự:

N - M - P - Q hoặc Q – P – M – N.

Bài 4. Hiển nhiên không thể có ít hơn 4 điểm. Với 4 điểm, ta có thể vẽ cả 4 điểm nằm trên một đường thẳng. Khi đó ta có đúng 4 tập hợp mà mỗi tập hợp gồm 3 điểm thẳng hàng.

Vậy cần vẽ ít nhất 4 điểm để có đúng 4 tập hợp mà mỗi tập họp gồm ba điểm thẳng hàng.

Bài 5. a) Đúng. Học sinh tự vẽ hình.

b) Sai vì chẳng hạn, như hình vẽ bên, ta thấy hai điểm M và H nằm cùng một phía đối với điểm N, nhưng H không nằm giữa hai điểm M và N.

Bài tập cuối tuần hình học lớp 6

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 1.242
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm