Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 3 - Đề 1

4 1.445

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 3 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 3 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về đường thẳng đi qua hai điểm. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 3 - Đề 1: ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM

Bài 1.

a) Hoài Anh phát biểu: "Nếu hai đường thẳng phân biệt có điểm chung M thì chúng cắt nhau tại M". Theo em, Hoài Anh phát biểu đúng hay sai? Vì sao?

b) Bạn Dũng nhận xét: "Nếu hai đường thẳng có hai điểm chung thì chúng có vô số điểm chung". Theo em nhận xét của bạn Dũng đúng hay sai? Vì sao?

Bài 2. Cho ba điểm D, E, F không thẳng hàng. Không cần vẽ hình, em hãy kể ra tên của những cặp đường thẳng đi qua các điểm trên, cắt nhau cùng với giao điểm của chúng.

Bài 3. Hình vẽ bên mô tả ba đường thẳng cắt nhau đôi một và có tất cả 3 giao điểm. Bằng cách vẽ hình rồi đếm số giao điểm, hãy trả lời câu hỏi:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

a) Bốn đường thẳng cắt nhau đôi một thì có điểm?

b) Năm đường thẳng cắt nhau đôi một thì có nhiều nhất là bao nhiêu giao điểm?

Bài 4. Cho bốn điểm A, B, C, D. Hãy tìm một điểm N sao cho ba điểm A, B, N thẳng hàng, đồng thời ba điểm C, D, N cũng thẳng hàng. Khi nào thì tồn tại điểm N như thế?

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 3 - Đề 1

Bài 1.

a) Đúng vì khi hai đường thẳng phân biệt có điểm chung M thì điểm chung đó làduy nhất, vì vậy hai đường thẳng đó cắt nhau tại M.

b) Đúng, vì qua hai điểm phân biệt chỉ có một đường thẳng duy nhất.

Bài 2. DE cắt EF tại E, EF cắt FD tại F và ED cắt FD tại D.

Bài 3.

a) 6 giao điểm.

b) 10 giao điểm.

Gợi ý. Số giao điểm sẽ là nhiều nhất khi không có hai giao điểm nào trùng nhau.

Bài 4. Gợi ý. Điểm N (nếu có) là điểm chung của hai đường thẳng AB và CD. Do đó nếu hai đường thẳng AB và CD cắt nhau thì giao điểm của chúng chính là điểm N cần tìm (Hình a). Nếu hai đường thẳng AB và CD không cắt nhau thì không tồn tại điểm N thoả mãn yêu cầu đề bài (Hình b).

 Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

 Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
4 1.445
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm