Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 4 - Đề 1 - Tia

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 4 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 4 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về tia. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 4 - Đề 1: Tia

Bài 1. Xem hình vẽ bên.

Bài tập Toán cuối tuần lớp 6

a) Hãy kể tên các tia gốc Q trùng với tia Qu.

b) Hãy kể tên các tia gốc Q là tia đối của tia Qu.

Bài 2. Xem hình dưới đây. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Bài tập Toán cuối tuần lớp 6

a) Tia đối của tia QP là tia PQ;

b) Tia đối của tia PO là tia PQ;

c) Tia đối của tia Pu là tia PQ;

d) Tia đối của tia Pv là tia PQ.

Bài 3. Trên đường thẳng uv, cho ba điểm O, P, Q. Hãy nêu nhận xét về vị trí của hai điểm P, Q so với điểm O trong mỗi trường hợp sau:

a) P và Q cùng thuộc một tia Ou;

b) P thuộc tia Ou và Q thuộc tia Ov.

Bài 4. Trên đường thẳng xy cho hai điểm M, N.

a) Hãy kể tên các tia có ở hình vẽ bên.

Bài tập Toán cuối tuần lớp 6

b) Trong các tia đã kể tên, những tia nào trùng nhau, những tia nào đối nhau?

Bài 5.

a) Trên một đường thẳng, nếu cho trước 2 điểm thì đếm được bao nhiêu tia (phân biệt) có gốc là một trong hai điểm đó? Hãy tự vẽ hình, đặt tên và kể tên các tia.

b) Cũng hỏi tương tự câu a) nếu cho trước 3 điểm, 4 điểm trên một đường thẳng.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 4 - Đề 1

ĐỀ 1

Bài 1.

a) QP.

b) Qv, QO (hai tia này trùng nhau).

Bài 2. Phát biểu (c) đúng: Tia đối của tia Pu là tia PQ.

Bài 3. a) Vẽ hai điểm P và Q cùng thuộc tia Ou, ta thấy hai điểm này nằm cùng phía đối với điểm O (học sinh tự vẽ hình).

b) Vẽ điểm P thuộc tia Ou và điểm Q thuộc tia Ov (tia đối của tia Ou), ta thấy hai điểm này nằm khác phía đối với điểm o (học sinh tự vẽ hình).

Bài 4. a) Trên hình có các tia sau: Mx, My, MN, Nx, Ny, NM.

b) Các cặp tia trùng nhau là: My và MN, Nx và NM.

Các cặp tia đối là: Mx và My (hay Mx và MN), Nx và Ny (hay NM và Ny).

Bài 5.

a) 4 tia.

b) 6 tia, 8 tia.

Hướng dẫn. Với mỗi điểm có hai tia đối nhau.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 1.853
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm