Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 6 - Đề 1

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 6 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 6 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về độ dài đoạn thẳng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 6 - Đề 1: Độ dài đoạn thẳng

Bài 1. Hãy mô tả cách dùng thước chia khoảng xăng-ti-mét để đo và cho biết kết quả đo độ dài đoạn thẳng AB cho ở hình vẽ bên.

Bài tập cuối tuần toán 6

Bài 2. Khi đặt thước kẻ có chia vạch để đo đoạn thẳng AB, nếu điểm A trùng với vạch số 0 thì điểm B trùng với vạch số 10 (cm). Vậy nếu điểm A trùng với vạch số 1 (cm) thì điểm B trùng với vạch số mấy (cm)?

Bài 3. Hãy mô tả cách dùng thước kẻ có chia khoảng mi-li-mét để đo và cho biết kết quả đo độ dài đoạn thẳng AB cho ở hình vẽ bên.

Bài tập cuối tuần toán 6

Bài 4. Khi đo độ dài của đoạn thẳng CD, Hà đọc kết quả là 46mm. Nhưng Hà phát hiện ra rằng mình đã đặt thước sai vì điểm c không trùng với vạch số 0 mà trùngvới vạch số 2 (mm). Không cần đo lại, em có thể cho biết đoạn thẳng CD dài bao nhiêu mi-li-mét được không?

Bài 5. Hãy so sánh ba đoạn thẳng EF, MN và PQ, biết rằng:

EF = 111mm, MN = 11cm và PQ = ldm.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 6 - Đề 1

Bài 1. Đặt cạnh của thước đi qua hai điểm A và B sao cho điểm A trùng với vạch số 0, ta thấy điểm B trùng với vạch số 2 (cm). Vậy độ dài đoạn thẳng AB là 2cm.

Bài 2. Vạch số 11 (cm).

Bài 3. Đặt cạnh của thước đi qua hai điểm A và B sao cho điểm A trùng với vạch số 0, ta thấy điểm B trùng với vạch 24 (mm). Vậy độ dài của đoạn thẳng AB là 24mm.

Bài 4. 44mm.

Bài 5. PQ < MN < EF.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 234
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm