Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 6 - Đề 2

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 6 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 6 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về độ dài đoạn thẳng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 5 - Đề 2: Độ dài đoạn thẳng

Bài 1.

a) Do thước kẻ bị gãy mất một phần nên khi đo đoạn thẳng XY, bạn Tâm phải đặt thước để điểm X trùng với vạch số 5 (cm). Khi đó, điểm Y trùng với vạch 27 (cm). Hỏi đoạn thẳng XY dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài tập hình học lớp 6

b) Người ta cũng có thể chọn bất kì một đoạn thẳng nào đó để làm đơn vị đo độ dài. Trên hình vẽ bên, nếu chọn đoạn thẳng IJ làm đơn vị đo độ dài (kí hiệu là đvd) thì độ dài của đoạn AB và đoạn CD là bao nhiêu đvd?

Bài 2.

Hãy sắp xếp đoạn thẳng AB ở bài 3 (đề 1) cùng với hai đoạn thẳng MN và PQ theo thứ tự từ dài đến ngắn, biết rằng MN = 2cm, PQ = 3cm.

Bài tập cuối tuần toán 6

Bài 3.

a) Cho ba điểm D, E, F thẳng hàng, trong đó E nằm giữa hai điểm D và F. Hãy dùng thước kẻ có chia khoảng mi-li-mét để đo độ dài ba đoạn thẳng DE, EF và DF ở hình a rồi so sánh DF với DE + EF.

Bài tập hình học lớp 6

b) Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng như hình b. Hãy dùng thước kẻ có chia khoảng mi-li- mét để đo độ dài ba đoạn thẳng AB, BC và AC trên hình b rồi so sánh AC với AB + BC.

Bài tập hình học lớp 6

Bài 4. Hình vẽ bên thể hiện 4 điểm A, B, C và D. Hãy dùng thước kẻ có chia khoảng mi-li-mét để đo các khoảng cách của mỗi cặp điểm lấy trong 4 điểm đó (ta đã biết có 6 cặp điểm) rồi sắp xếp các kết quả tìm được theo thứ tự tăng dần.

Bài tập hình học lớp 6

Bài 5. Cho ba đoạn thẳng AB, CD và EF dài ngăn khác nhau, trong đó đoạn thẳng dài nhất là AB = 25cm, đoạn thẳng ngắn nhất là EF = 248mm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu mi-li-mét, biết rằng độ dài của nó (tính bằng mi-li-mét) là một số tự nhiên.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 6 - Đề 2

Bài 1.

a) 22cm.

b) AB = 2 (đvd); CD = 3 (đvd).

Bài 2.

Đổi đơn vị đo về mi-li-mét, ta được MN = 2cm = 20mm và PQ = 3cm = 30mm. So sánh độ dài của ba đoạn thẳng AB, MN và PQ (theo cùng đơn vị mi-li-mét), ta thấy 20 < 24 < 30. Do đó MN < AB < PQ. Vậy nếu sắp xếp ba đoạn thẳng đã cho theo thứ tự từ dài đến ngắn, ta được PQ, AB, MN.

Bài 3.

a) DE = 12mm; EF = 16mm; DF = 28mm ; DF = DE + EF.

b) AB = 12mm; BC = 21 mm; AC = 29mm; AC < AB + BC.

Bài 4.

AB ≈ 19mm ; AC ≈ 15mm;

AD ≈ 27mm ; BC ≈ 23mm; BD ≈ 24mm;

CD ≈ 15mm ; AC = CD < AB < BC < BD< AD.

Bài 5. CD = 249mm.

Gợi ý. Nếu CD = x (mm) thì x là một số tự nhiên thoả mãn 248 <x< 250.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 810
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm