Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 8 - Đề 1

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 8 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 8 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 8 - Đề 1: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 1. Hãy mô tả cách dùng thước kẻ có chia khoảng xăng-ti-mét để vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài 12cm.

Bài 2. Trên đường thẳng xy, cho một điểm A. Có thể tìm được bao nhiêu điểm B trên xy sao cho AB = 2cm?

Bài 3. Để tìm điểm M trên tia Ox sao cho OM = 4cm, bạn Lâm làm như sau:

- Đặt cạnh của thước kẻ có chia khoảng xăng-ti-mét nằm trên tia Ox sao cho vạch số 0 của thước trùng với điểm O của tia.

- Điểm M cần tìm chính là điểm trên tia Ox, trùng với vạch số 4 của thước kẻ. Hỏi cách làm của Lâm đúng hay sai?

Bài 4. Cho một điểm M trên đường thẳng xy và một đoạn thẳng EF. Hãy mô tả cách dùng compa để tìm trên đường thẳng xy điểm N sao cho đoạn thẳng MN bằng đoạn thẳng EF. Có thể tìm được bao nhiêu điểm N như vậy?

Bài 5. Cho điểm O trên đường thẳng xy. Gọi M là điểm trên tia Qy sao cho OM = 2,5cm và N là điểm trên tia MO sao cho MN = 4cm. Hãy vẽ hình rồi cho biết điểm N thuộc tia nào trong hai tia Ox và Oy.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 8

Bài 1. Lấy một điểm A tuỳ ý rồi đặt thước kẻ sao cho điểm A trùng với vạch số 0. Ta đặt bút vẽ dọc theo cạnh thước, bắt đầu từ điểm A và kết thúc tại điểm B sao cho điểm B trùng với vạch 12 (cm), ta được đoạn thẳng AB cần vẽ.

Bài 2. Trên tia Ax ta vẽ được một điểm B1 sao cho AB1 = 2cm. Trên tia Ay ta cũng vẽ được một điểm B2 sao cho AB2 = 2cm. Hiển nhiên B1 khác B2 vì hai điểm nằm trên hai tia khác nhau (và không trùng với gốc A).

Vậy có hại điểm B trên đường thẳng xy thoả mãn điều kiện AB = 2cm.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 3. Đúng.

Bài 4. Có hai điểm N thoả mãn điều kiện của đề bài.

Gợi ý. Làm tương tự bài tập 2 ở trên đối với hai tia Mx và My.

Bài 5. N thuộc tia Ox.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 910
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm