Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 8 - Đề 2

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 8 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 8 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 8 - Đề 1: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Bài 1. Cho ba điểm D, E, F thẳng hàng. Biết rằng DE = 43mm và EF = 25mm.

Hỏi trong ba điểm đã cho, điểm nào nằm giữa hai điểm nào, tại sao?

Bài 2. Trên đường thẳng xy, cho ba điểm M, N, P sao cho MN = 1,5cm và MP = 1cm. Hỏi trong ba điểm M, N, P, điểm nào nằm giữa hai điểm nào?

Bài 3. Trên tia Ox cho ba điểm A, B, C sao cho OA = 1,5cm ; OB = 2,5cm và OC = 3,5cm.

a) Trong ba điểm O, A và B, điểm nào nằm giữa hai điểm nào, vì sao? Tính BA.

b) Trong ba điểm O, C và B, điểm nào nằm giữa hai điểm nào, vì sao? TínhBC.

c) Trong ba điểm A, B và C, điểm nào nằm giữa hai điểm nào, vì sao?

Bài 4. Trên tia Ox lấy 3 điểm A, B, C sao cho OA < OB < OC. Chứng minh điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

Bài 5. Cho tia Ox.

a) Tìm điểm E trên tia Ox sao cho OE = 2cm;

b) Với điểm E tìm được ở câu a), tìm điểm F trên tia Ox sao cho EF = 1,2cm ;

c) Với điểm E tìm được ở câu a), tìm điểm G trên tia Ox sao cho EG = 2,8cm.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 8

Bài 1. Hoặc E nằm giữa D và F, hoặc F nằm giữa D và E (HS tự vẽ hình).

Trường hợp F thuộc tia ED, chu ý rằng EF < ED.

Bài 2. Ta xét hai trường hợp:

 Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

- Trường hợp P thuộc tia MN (hình a). Lúc này do MP = 1cm < 1,5cm = MN nên điểm P nằm giữa M và N.

- Trường hợp P không thuộc tia MN. Lúc này do ba điểm đã cho thẳng hàng nên P thuộc tia đối của tia MN (hình b). Điều đó có nghĩa là điểm M nằm giữa P và N.

Bài 3.

a) Ta có 1,5cm < 2,5cm nên OA < OB.

Do đó A nằm giữa O và B, suy ra OB = OA + AB

=> AB = OB - OA = 2,5cm - 1,5cm = 1cm.

b) BC = l cm. Giải tương tự câu a).

c) Tương tự câu a), ta có điểm A nằm giữa O và C, suy raAC = 3,5cm - l,5cm = 2cm.

Ta thấy xảy ra đẳng thức AC = AB + BC nên điểm B nằm giữa A và C.

Bài 4. Từ OA < OB <OC, suy ra:

• A nằm giữa O và B nên OB = OA + AB, tức là AB = OB - OA.

• B nằm giữa O và C nên OC = OB + BC, tức là BC = OC - OB.

• A nằm giữa O và C nên OC = OA + AC, tức là AC = OC - OA.

Từ ba đẳng thức trên ta có AC = AB + BC. Vậy B nằm giữa A và C.

Bài 5.

a) Học sinh tự giải. Có duy nhất một điểm E thoả mãn đề bài.

b) Bằng thước kẻ và compa, ta tìmđược một điểm F trên tia Ex và một điểm F' trên tia đối EO của nó, thoả mãn EF = EF' = l,2cm. Hiển nhiên F thuộc tia Ox.

Với F, ta có EF' < EO (vì 1,2cm < 2cm) nên F' nằm giữa O và E, nghĩa là F' nằmcùng phía của E đối với O. Điều đó chứng tỏ F' thuộc tia Ox. Vậy có hai điểm F và F' thuộc tia Ox và cùng cách E một khoảng bằng 1,2cm.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

c) Tương tự câu b), ta tìm được điểmG trên tia Ex và điểm G' trên tia đối của tia OG và cùng cách E một khoảng bằng 2,8cm. Hiển nhiên Gthuộc tia Ox.

Tuy nhiên, do EO < EG' (do 2cm < 2,8cm) nên O nằm giữa E và G', nghĩa là G' thuộc tia đối của tia Ox. Như vậy G' không thoả mãn yêu cầu của đề bài. Do đó trong trường hợp này ta chỉ tìm được một điểm G trên tia Ox cách E một khoảng bằng 2,8cm.

 Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 686
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm