Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 9 - Đề 1

4 849

 Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học - Tuần 9 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 9 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán trung điểm của đoạn thẳng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 9 - Đề 1: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 1. Trên tia Ox, cho ba điểm A, B, C sao cho OA = 1cm, OB = 2,5cm và OC = 4cm.

a) Trong ba điểm A, B, C, điểm nào nằm giữa hai điểm nào?

b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Tại sao?

Bài 2. Cho đoạn thẳng OM. Gọi N là điểm trên tia đối của tia OM sao cho ON = OM.

a) Vẽ hình thể hiện mô tả trên;

b) Hỏi O có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vì sao?

Bài 3. Cho đoạn thẳng MN = 30mm và K là trung điểm của nó. Trên tia MN, ta lấy điểm P sao cho MP = 50mm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MP. Tính IK.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 4. Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB, D là trung điểm của đoạn thẳng CB. Tính DB, biết rằng AB = 3,6cm. 

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 9

Bài 1.

a) B nằm giữa A và C.

b) Dễ tính được AB = BC = 1,5cm. Vậy B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Bài 2.

a) Học sinh tự vẽ hình.

b) O là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Bài 3. IK = 10mm.

Hướng dẫn. Tính MI và MK rồi so sánh hai đoạn thẳng này.

Bài 4. 0,9cm.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
4 849
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm