Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 1 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 6 - Số học

Đề luyện cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 1 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 1 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về tập hợp, tập hợp các số tự nhiên. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 1 - Đề 2

TẬP HỢP. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN. GHI SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Số 400 là số:

A. Có số chục là 0;

B. Có số đơn vị là 0;

C. Có chữ số hàng chục là 0;

D. Có chữ số hàng chục là 40.

Hãy chọn đáp án đúng.

Bài 2. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 12 bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp rồi điền kí hiệu ∈, ∉ thích hợp vào ô vuông:

6 ☐ A

12 ☐ A.

Bài 3. Hãy viết các tập hợp sau:

a) Các tháng (dương lịch) có 31 ngày ;

b) Các chữ cái trong cụm từ "RÈN ĐỨC - LUYỆN TÀI";

c) Các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 19. 

Bài 4. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x < 3;

b) 2 < x < 5;

c) x là số chẵn sao cho 12 < x < 20;

d) x ∉ N*.

Bài 5. Tìm các số tự nhiên a và b sao cho:

a) 13 < a < b < 16;

b) 13 < a < b < 1

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 1 - Đề 2

Bài 1. Đáp án C đúng.

Bài 2. Các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 12 là: 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Tập hợp A các số tự nhiên thoả mãn đề bài là: A = {6; 7; 8 ; 9 ; 10; 11}.

Vì 6 là một phần tử của tập hợp A, còn 12 không là phần tử của tập hợp A, nên ta có 6 [∈] A ; 12 [∉]

Bài 3.

a) {Tháng 1; tháng 3 ; tháng 5; tháng 7; tháng 8; tháng 10; tháng 12}.

b) {R ; E ; N ; Đ ; Ư ; C ; L ; U ; Y ; Ê ; T ; A ; I}.

c) {x ∈ N | 9 < x < 19}.

Bài 4.

a) Vì x ∈ N và x < 3 nên x ∈ {0 ; 1 ; 2}.

b) Vì x ∈ N và 2 < x < 5 nên x ∈ {3 ; 4 ; 5}.

c) Vì x là số chẵn và 12 < x < 20 nên x ∈ {12 ; 14 ; 16 ; 18}.

d) Vì x ∈ N và x ∈ N* nên x = 0. 

Bài 5.

a) Vì 13 < 14 < 15 < 16 nên a = 14, b = 15.

b) Ta có các trường hợp sau :

Vì 13 < 14 < 15 < 17 nên a = 14, b = 15

Vì 13 < 14 < 16 < 17 nên a = 14, b = 16

Vì 13 <15 < 16 < 17 nên a = 15, b = 16.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
13 4.883
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm