Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 10 - Đề 1

3 1.506

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 10 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 10 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán ước chung và bội chung. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 10 - Đề 1 - ƯỚC CHUNG. BỘI CHUNG

Bài 1. Viết các tập hợp:

a) Ư(16), Ư(20), ƯC(16, 20);

b) B(16), B(20), BC(16, 20).

Bài 2. Dùng kí hiệu ∈ hoặc ∉ điền vào ô vuông cho đúng:

5 ☐ ƯC(10, 15, 35); 

7 ☐ ƯC(20, 21, 42).

36 ☐ BC(6, 8, 9);

45 ☐ BC(3, 5, 9).

Bài 3. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x - 1 là ước của 21;

b) 33 là bội của x - 1.

Bài 4. Có 27 viên bi màu xanh và 18 viên bi màu đỏ. Người ta muốn chia đều số bi màu đỏ, màu xanh đó vào các hộp nhỏ. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Điền vào ô trống trong trường hợp chia hết.

Cách chia

Số hộp

Số bi màu đỏ ở mỗi hộp

Số bi màu xanh ở mỗi hộp

a

2

   

b

3

   

c

4

   

Bài 5. Tuấn có 12 bút bi. Tuấn đem chia đều cho các bạn trong nhóm thì mỗi bạn được số bút bi bằng nhau và số bút bi mỗi bạn nhận được là một số nguyên tố. Hỏi nhóm bạn của Tuấn có thể có bao nhiêu người?

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 10 - Đề 1

Bài 1.

a) Ư(16) = {1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16};

Ư(20) = {1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 20};

ƯC(16 ; 20) = {1 ; 2 ; 4}.

b) B(16) = {0 ; 16; 32; 48; 64; 80; …};

B(20) = {0 ; 20 ; 40 ; 60 ; 80 ; 100; …};

BC(16 ; 20) = {0; 80; 160; ... }.

Bài 2.

5 [∈] ƯC(10, 15,35);

7[∉] ƯC(20, 21,42).

36 [∉] BC(6, 8,9);

45 [∈] BC (3, 5, 9).

Bài 3.

a) x ∈ {2 ; 4 ; 8 ; 22 }.

b) x ∈ {2; 4; 12; 34}

Bài 4.

Ư(27) = {1 ; 3 ; 9 ; 27}

Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}

ƯC(27, 18) = {1 ; 3 ; 9}.

Số hộp phải là ƯC(27, 18). Trong ba số 2, 3, 4 chỉ có số 3 là ƯC(27, 18). Vậy cách chia b thực hiện được. Trong trường hợp này mỗi hộp tương ứng có 6 bi màu đỏ và 9 bi màu xanh. Ta có bảng sau:

Cách chia

Số hộp

Số bi màu đỏ ở mỗi hộp

Số bi màu xanh ở mỗi hộp

a

2

   

b

3

6

9

c

4

   

Bài 5. Nhóm bạn của Tuấn có 2 hoặc 3 người.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải

Đánh giá bài viết
3 1.506
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm