Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 12 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 12 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 12 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán bội chung nhỏ nhất. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 12 - Đề 1 - Bội chung nhỏ nhất

Bài 1. Tính BCNN của các số sau:

a) 16, 32 và 64;

b) 27, 8 và 12.

Bài 2. Tìm BCNN của:

a) 27 và 72 ;

b) 22 và 52 ;

c) 14,21 và 56;

d) 16, 34 và 104.

Bài 3. Tính nhẩm BCNN của các số sau:

a) 9, 24 và 72;

b) 90, 40 và 360.

Bài 4. Tìm số tự nhiên x, biết: x ⋮ 15, x ⋮ 35, x ⋮ 42 và 250 < x < 850.

Bài 5. Số học sinh lớp 6 của một trường THCS khi xếp hàng 3, hàng 5, hàng 7 thì vừa đủ. Tìm số học sinh lớp 6 của trường đó, biết rằng số học sinh trong khoảng từ 300 đến 450 và là số chia hết cho 6.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 12 - Đề 1

Bài 1.

a) 16, 32 và 64;

16 = 24

32 = 24.2

64 = 24 .4

BCNN (16,32, 64) = 24 .4 = 64

b) 27, 8 và 12.

27 = 32 .3

8 = 23

12 = 22.4

BCNN(27, 8, 12) = 32 .3 . 23 = 216.

Bài 2.

a) 216.

b) 572.

c) 168.

d) 3536.

Bài 3.

a) 72.

b) 360.

Bài 4. Ta có x ∈ BC (15, 35, 42) và 250 < x < 850.

15 = 3.5; 35 = 5.7; 42 = 2.3.7.

x ∈ BC(15, 35, 42) = 2.5.7.2 = 210

B (210) = {0 ; 210 ; 420 ; 630 ; 840 ; 1050 ;...}

Vì 250 < x < 850 nên x ∈ (420 ; 630 ; 840).

Bài 5.

Gọi số học sinh cần tìm là a (a ∈ N*) thì a ∈ BC (3, 5, 7), a ⋮ 6 và 300 < a < 450.

Ta có BCNN (3, 5, 7) = 105.

a ∈ BC(3, 5, 7) = B(105) = {0; 105 ; 210 ; 315 ; 420 ; 525.

Vì 300 < a < 450 nên a ∈ {315; 420}.

Trong hai số 315 và 420 chỉ có số 420 chia hết cho 6.

Vậy số học sinh lớp 6 của trường THCS đó là 420 học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
4 1.771
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm