Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 12 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 12 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 12 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán bội chung nhỏ nhất. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 12 - Đề 2 - Bội chung nhỏ nhất

Bài 1. Tính nhẩm BCNN của các số sau:

a) 16, 24 và 240;

b) 4, 64 và 5.

Bài 2. Tìm số tự nhiên a, biết rằng:

a) a là số nhỏ nhất khác 0 thoả mãn a ⋮ 15 và a ⋮ 115;

b) a - 1 ⋮ 52, a - 1 ⋮ 35 và 1000 < a < 2000.

Bài 3. Số học sinh của lớp 6A khi xếp hàng 2 thì dư 1 bạn, xếp hàng 4 thì dư 3 bạn và xếp hàng 5 thì vừa đủ không thiếu học sinh nào. Tính số học sinh của lớp 6A, biết rằng số học sinh trong khoảng từ 25 đến 50.

Bài 4. Ba con tàu cập bến theo cách sau: tàu I cứ 15 ngày cập bến một lần, tàu II cứ 20 ngày cập bến một lần, tàu III cứ 12 ngày cập bến một lần. Lần đầu cả ba tàu cập bến vào cùng một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày cả ba tàu lại cùng cập bến?

Bài 5. Cho bảng:

a

14

120

15

30

b

5

30

21

30

ƯCLN(a, b)

1

BCNN(a, b)

70

ƯCLN(a,b).BCNN(a,b)

70

ab

70

a) Điền vào các ô trống của bảng:

b) So sánh tích ƯCLN(a, b). BCNN(a, b) với tích ab.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 12 - Đề 2

Bài 1.

a) 240.

b) 320.

Bài 2. a) 345.

b) a ∈ {1821}.

Bài 3. Lớp 6A có 35 học sinh.

Bài 4.

Gọi thời gian 3 tàu là a (a thuộc N)

Vì tàu 1 cứ 15 ngày cập bến, tàu 2 cứ 20 ngày cập bến, tàu 3 cứ 12 ngày cập bến nên a thuộc BCNN (15, 20, 12)

TA có: 15 = 3.5

20= 22.5

12= 22.3

Suy ra BCNN (15, 20, 12) = 22.3.5 = 60

Vậy sau ít nhất 60 ngày thì cả 3 tàu cập bến.

Bài 5. a)

a

14

120

15

30

b

5

30

21

30

ƯCLN (a, b)

1

30

3

30

BCNN (a, b)

70

120

105

30

ƯCLN (a, b). BCNN (a, b)

70

3600

315

900

ab

70

3600

315

900

b) ƯCLN (a, b). BCNN (a, b) = ab.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 1.307
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm