Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 13 - Đề 1

1 1.291

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 13 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 13 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Chương 1 lớp 6, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 13 - Đề 1 - ÔN TẬP CHƯƠNG I

Bài 1. Cho tập hợp M = {0}. Hãy chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:

A. M không phải là một tập hợp;

B. M là tập hợp rỗng;

C. M là tập hợp có một phần tử;

D. M là tập hợp không có phần tử nào.

Bài 2. Hãy chỉ ra mỗi câu dưới đây một ví dụ để chứng tỏ rằng các khẳng định sau sai:

a) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 5 thì tổng cũng không chia hết cho 5;

b) Nếu tổng không chia hết cho 5 thì mỗi số hạng của tổng đều không chia hết cho 5.

Bài 3. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

a) 160 – (23. 52 – 6.25);

b) 4. 52– 32 : 24;

c) 5871 : [928 - (247 - 82).5] ;

d) 777 : 7 + 2197 : 133.

Bài 4. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 138 - 3(x + 4) = 18;

b) (5x - 24). 22= 44;

c) 2424 : [123 - (x - 4)] = 24;

d) 130 - [5.(9 - x) + 43] = 47.

Bài 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài 100m, chiều rộng 75m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau.

Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp, khi đó tổng số cây trồng được là bao nhiêu?

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 13 - Đề 1

Bài 1. Đáp án c đúng.

Bài 2.

a) 12+ 13 = 25 : 5, nhưng 12 không chia hết cho 5 và 13 không chia hết cho 5.

b) 35 + 14 = 49 không chia hết cho 5, nhưng 35 chia hết cho 5.

Bài 3.

a) 110 = 2.5.11.

b) 98 = 2.72.

c) 57 = 3.19.

d) 112 = 24.7.

Bài 4.

a) x = 36.

b)x = 16.

c) x = 26.

d) x = l.

Bài 5.

Gọi khoảng cách giữa 2 cây liên tiếp là a (m)

ta có 100 chia hết cho a, 75 chia hết cho a và a lớn nhất

=>a là ƯCLN(100,75)

100=22.52

75= 3.52

ƯCLN(100,75)=52=25

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là 25 m

Chu vi của vườn là:

(100+75).2=350(m)

Tổng số cây là:

350 : 25= 14 (cây)

Khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là 25m. Số cây trồng được là 14 cây.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 1.291
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm