Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 15 - Đề 2

1 821

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 15 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 15 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Chương 2 lớp 6: Cộng hai số nguyên. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 15 - Đề 2: CỘNG HAI SỐ NGUYÊN

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

x

-6

123

647

 

-9

y

7

-123

 

121

 

x + y

   

0

-5

17

Bài 2. Tính nhanh:

a) 123 + [54 + (-123) + 46];

b) - 64 + [(-110 + 64 + 71].

Bài 3. Không thực hiện phép cộng, hãy điền dấu (>, <) thích hợp vào ô vuông:

a) (-73) + (-91) ☐ 73 ;

b) 349 ☐ (-249) + (-101) ;

c) (-195) ☐ 95 + |-2|.

Bài 4. Cho x ∈ {-3; -2;-1;0; 1; 2; 3; 4; 5} ; y ∈ {-3 ; -l ; 0; 1; 2 ;3}.

Biết x + y = 2, tìm x, y.

Bài 5. So sánh :

a) |5 + 7| và |5| + |7| ; b) |(-5) + 7| và |-5| + |7|.

Từ kết quả rút ra nhận xét gì về |a + b| và |a| + |b| với a, b ∈ Z.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 15

Bài 1.

x

-6

123

647

-126

-9

y

7

-123

-647

121

26

x + y

1

0

0

-5

17

Bài 2.

a) 123 + [54 + (-123) + 46] = [123 + (-123)] + (54 + 46) = 0 + 100 = 100.

b) -64 + [(-111) + 64 + 71] = (-64 + 64) + [(-111) +71]

= 0 - (111 -71) = 0 - 40 = -40.

Bài 3.

a) (-73) + (-91) [ < ] 73.

b) 349 [ > ] (-249) + (-101).

c) -195 [ < ] 95 + [-2 ]. .

Bài 4. Ta có bảng sau:

x

3

2

0

1

-1

5

y

-1

0

2

1

3

-3

x + y

2

2

2

2

2

2

Bài 5.

a) Ta có | 5 + 7 | = | 12 | = 12;

| 5 | + | 7 | = 5 + 7 = 12.

Vậy | 5 + 7 |= |5| + |7| ;

b) Ta có | (-5) + 7 | = | 2 | = 2 ; | -5| + |-7| = 5+ 7 = 12.

Vậy | (-5) + 7 | < | -5 | + | 7 |.

Nhận xét: Từ kết quả trên ta rút ra nhận xét:

| a + b | ≤ | a | + | b | với a, b ∈ z.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 821
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm