Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 16 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 16 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 16 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Chương 2 lớp 6: Trừ hai số nguyên. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 16 - Đề 2: Phép trừ số nguyên

Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống:

a

-24

-29

23

0

b

17

-11

123

45

a + b

a - b

Bài 2. Cho ba số: -2, 14, 4x.

a) Viết tổng của ba số nguyên;

b) Tìm x, biết tổng bằng 72;

c) Tìm x, biết tổng bằng -72.

Bài 3. Tìm các số nguyên x, biết:

a) | x + 8 | = 12 ;

b) | x + 8 | + 8 = 7.

Bài 4. Tính tổng các số nguyên x, biết :

a) -5 < x < 4 ;

b) -5 ≤ x ≤ 5 ;

c) -15 ≤ x < 20;

d) -24 < x ≤ 18.

Bài 5. Đố: Bạn An đi chợ thay mẹ. Sau khi đi được 210m, An phải quay lại 100m để nhặt lại chiếc mũ bị gió thổi bay, rồi tiếp tục đi 272m lại phải quay lại 60m để nhặt lại chiếc túi bị rơi. Tiếp tục đi 100m nữa mới đến chợ. Hỏi nhà bạn An cách chợ bao nhiêu mét ?

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 16

Bài 1.

a

-24

-29

23

0

b

17

-11

123

45

a + b

-7

-40

146

45

a - b

-41

-18

-100

-45

Bài 2.

a) (- 2) + 14 + 4x

b) (-2) + 14 + 4x = 72, suy ra 4x = 60, tức là x = 15.

c) (-2) + 14 + 4x = -72, suy ra 4x = - 84, tức là x = -21.

Bài 3.

a) x = -4 hoặc x = 20.

b) Không có số nguyên x thoả mãn đề bài.

Bài 4. a) Các số nguyên x mà -5 < x < 4 là : -4, -3,-2, -1, 0, 1, 2, 3. Gọi tổng các số nguyên đó là A, ta có :

A = (- 4) + (-3)+ (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3

= [(-3) + (+3)] + [(-2) + (+2)] + [(-1) + (+1)] + 0 + (-4)

= 0 + 0 + 0 + 0 + (-4) = - 4.

b) 0.

c) 70.

d) -105.

Bài 5. Nhà bạn An cách chợ 422m. 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
5 1.128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm