Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 17 - Đề 1

1 760

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 17 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 17 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Chương 2 lớp 6: Quy tắc dấu ngoặc. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 17 - Đề 1: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 1. Thay dấu * bởi chữ số thích hợp:

a) (-6*) + (-35) = -100

b) 87 + (- 4*) = 46;

c) (-575) + (+ 2* 5) = -350.

Bài 2. Tính các tổng sau đây một cách hợp lí:

a) 13 + 22 + (-20) + (-153) + 8;

b) 371 + 731 + (-271) + (-531);

c) 9 + (-10)+ 11 + (-12) + 13 + (-14) + 15 + (-16).

Bài 3. Tính nhanh:

a) [128 + (-78) + 100] + (-128);

b) 125 + [(-100) + 93] + (-218);

c) [453 + 74 + (-79)] + (-527).

Bài 4. Hai xe ô tô cùng xuất phát từ Nam Định đi về hai phía Hà Nội và thành phố Vinh. Ta quy ước chiều từ Nam Định đến Hà Nội là chiều dương, chiềụ từ Nam Định đến thành phố Vinh là chiều âm. Hỏi sau một giờ hai xe ô tô cách nhau bao nhiêu km? Nếu vận tốc của chúng lần lượt là:

a) 50km/h và 45km/h ;

b) 55km/h và -40km/h.

Bài 5. Tìm số nguyên x, biết:

a) 484 + x = -363 - (-548);

b) |x + 9| = 12.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 17

Bài 1.

a) Thay dấu * bởi chữ số 5.

b) Thay dấu * bởi chữ số 1.

Hướng dẫn. (-4* )= 46 - 87 = - 41 nên * là chữ số 1

c) Thay dấu * bởi chữ số 2.

Hướng dẫn. (+ 2* 5) = -350 - (-575) = 225 nên * là chữ số 2.

Bài 2.

a) 13 + 22 + (-20) + (-153) + 8 = [13 + (-153)] + ( - 20) + [22 + 8]

= (- 140)+ (-20)+ 3= -130.

b) 371 +731 + (-271) + (-531) = [371 +(-271)] + [731 +(-531)]

=100 + 200 =300.

c) 9 +(-10)+ 11 + (-12) + 13 +(-14)+ 15 + (-16)

= [9 + (-10)] + [11+ (-12)] + [13 + (-14)] + [15 + (-16)]

= (-1) + (-1) + (-1)+ (-1) = -4.

Bài 3.

a) [128 + (-78) + 100] + (-128) = [128 + (-128)] + [(-78) + 100] = 0 + 22 = 22.

b) 125 + [(-100) + 93] + (-218) = 125 + [(-218) + 93] + (-100)

= 125 + (-125) + (-100) = -100.

c) [453 + 74 + (-79)] + (-527) = (453 + 74) + (-527) + (-79)

= 527 + (-527) + (-79) = 0 + (-79) = -79.

Bài 4.

a) Vận tốc của hai xe ô tô lần lượt là 50km/h và 45km/h, nghĩa là cả hai xe ô tô cùng đi từ Nam Định đến Hà Nội (cùng chiều).

Vậy sau một giờ hai xe ô tô cách nhau một khoảng:

50 - 45 = 5 (km), về phía Hà Nội.

b) Vận tốc của hai xe ô tô lần lượt là 55km/h và 40km/h, nghĩa là một xe ô tô từ Nam Định ra Hà Nội, eòn một xe ô tô từ Nam Định vàó thành phố Vinh (ngược chiều nhau).

Vậy sau một giờ hai xe ô tô cách nhau một khoảng: 55 + 40 = 95 (km).

Bài 5.

a) 484 + x = -363 - (-548) suy ra 484 + x = -363 + (+548), do đó 484 + x = 185, suy ra x = 185-484 = -299.

b) |x + 9| = 12 suy ra x + 9 = 12 hoặc x + 9 = -12.

Nếu x + 9 = 12 thì x = 12 - 9, do đó x = 3.

Nếu x + 9 = -12 thì x = -12 - 9, do đó x = 21.

 Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 760
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm