Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 17 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 17 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 17 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Chương 2 lớp 6: Quy tắc dấu ngoặc. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 17 - Đề 2: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 1. Tính các tổng sau:

a) (-56) + (-54) + 1100;

b) 4567 + (-6789) + 369 + (-567);

c) 666 - (-422) - 100 - 88.

Bài 2. Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (123 - 27)+ (27+ 13-123);

b) (175 + 25 + 13)-(-15 + 175 + 25);

c) (2012 - 119 + 29) - (-119 + 29);

d) -(55 - 80 + 91) - (2012 + 80 - 91).

Bài 3. Thu gọn các biểu thức sau:

a) (a + b + c) - (a - b + c);

b) (a + b - c) + (a - b) - (a - b - c);

c) -(a - b - c) + (-a + b - c) - (-a - b + c).

Bài 4. a) Tìm giá trị của x để biểu thức A = |3x - 3| + (-111) có giá trị nhỏ nhất, tìm gỉá trị nhỏ nhất đó;

b) Tìm giá trị của y để biểu thức B = 111 - |3y + 3| có giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 17

Bài 1.

a) 990.

b) - 2420.

c) 900.

Bài 2.

a) 13.

b) 28.

c)2012.

d) -(55 - 80 + 91) -.(2012 + 80 - 91) = -55 + 80 - 91 - 2012 -80 + 91

= -55 - 2012 = -2067.

Bài 3.

a) 2b.

b) a + b.

c) -a + 3b - c.

Bài 4.

a) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A là -111 khi x = 1.

b) Giá trị lớn nhất của biểu thức B là 111 khi y = - 1.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 1.105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm