Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 2 - Đề 2

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 2 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 2 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về số phần tử của một tập hợp, tập hợp con. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 2 - Đề 2

SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. TẬP HỢP CON

Bài 1. Cho tập hợp M = {a ∈ N | 11 < a < 20}.

Trong các câu sau, câu nào đúng?

a) M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 11;

b) M là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 20;

c) M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 11 nhưng không vượt quá 20.

Bài 2. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử?

a) Tập hợp A các số tự nhiên m thoả mãn m + 9 = 9

b) Tập hợp B các số tự nhiên n thoả mãn n - 2 = 6

c) Tập hợp C các số tự nhiên h thoả mãn h.0 = 0

d) Tập hợp D các số tự nhiên k thoả mãn k.0 = 2012.

Bài 3. Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4}. Viết các tập hợp con của tập hợp A sao cho mỗi tập hợp đều có ba phần tử.

Bài 4. Để đánh số trang của một cuốn sách dày 100 trang, cần dùng bao nhiêu chữ số?

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 2 - Đề 2

Bài 1. Câu c) đúng.

Bài 2. a) Chỉ có duy nhất một số tự nhiên m = 0 để m + 9 = 9.

Vậy tập hợp A = {0}, tập hợp A có một phần tử.

b) Chỉ có duy nhất một số tự nhiên n = 8 để n - 2 = 6.

Vậy tập hợp B = {8}, tập hợp B có một phần tử.

c) Có vô số số tự nhiên h để h.0 = 0.

Vậy tập hợp C = {0 ; 1 ; 2 ; ....} hay C = N, tập hợp c có vô số phần tử.

d) Không có số tự nhiên k nào để k.0 = 2012.

Vậy tập hợp D = Ø, tập hợp D không có phần tử nào.

Bài 3. A1 = {1; 2; 3}; A2 = {1; 2; 4}; A3 = {2; 3; 4}; A4 = {1; 3; 4}.

Bài 4. Để đánh số các trang từ 1 đến 9 cần: 1.9 = 9 (chữ số).

Để đánh số các trang từ 10 đến 99 cần: 99 - 10 + 1 = 90 số có hai chữ số. 90 số này có: 2.90 = 180 (chữ số).

Để đánh số trang thứ 100 cần: 1.3 = 3 (chữ số).

Vậy cần 9 + 180 + 3 = 192 (chữ số) để đánh số trang của cuốn sách đó.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
8 2.616
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm