Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 23 - Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 23 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 23 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Số học - Chương 3 lớp 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 23 - Đề 1

Bài 1. Hãy viết các phân số có:

a) Tử số là 21, mẫu số là 13;

c) Tử số là 22, mẫu số là -4.

Bài 2. Bạn An tham gia cuộc thi đua xe đạp trên một quãng đường dài 15km. Mỗi giờ đi được 3km. Hỏi sau 3 giờ bạn An đã đi được bao nhiêu phần quãng đưòng phải đi?

Bài 3. Tìm số nguyên x trong mỗi trường hợp sau

\frac{12}{15}=\frac{x}{20}

\frac{42}{x}=\frac{14}{-5}

Bài 4. Tìm các số nguyên x và y sao cho

\frac{6}{x}=\frac{y}{7}

Bài 5.

a) Tìm tất cả các phân số \frac{x}{y}bằng phân số \frac{2}{7}với mẫu số thoả mãn điều kiện 5 < y < 29 ;

b) Tìm tất cả các phân số \frac{x}{y}bằng phân số \frac{28}{8}với mẫu số thoả mãn điều kiện 1 < y < 10.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 23

Bài 1. Theo đầu bài ta có các phân số sau:

a) \frac{21}{13}\frac{9}{15}

b) \frac{-5}{13}

c) \frac{22}{-4}

Bài 2. Trong 3 giờ bạn An đi được: 3.3 = 9 (km).

Vậy sau 3 giờ bạn An đã đi được quãng đường phải đi.

Bài 3.

a) x = 16.

b) x = -15

Bài 4. \frac{6}{x}=\frac{y}{7} khi và chỉ khi xy = 6.7 = 42.

Vì: 42 = 1.42 = (-1).(-42) = 2.21 = (-2).(-21)

= 6.7 = (-6).(-7) = 3.14 = (-3).(-14) nên có những khả năng sau :

x = 1 và y = 42 ; x = 42 và y = 1 ; x = -1 và y = -41; x = -42 và y = -1;

x = 2 và y = 21 ; x = 21 và y = 2 ; x = -2 và y = -21; x = -21 và y = -2;

x = 3 và y = 14; x = 14 và y = 3 ; x = -3 và y = -14; x = -14 và y = -3;

x = 6 và y = 7 ; x = 7 và y = 6 ; x = -6 và y = -7 ; x = -7 và y = -6.

Bài 5.

a) Các phân số cần tìm là: \frac{4}{14};\frac{6}{21};\frac{8}{28}

b) Các phân số cần tìm là: \frac{7}{2};\frac{14}{4};\frac{28}{8}

Như vậy, VnDoc tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 23 - Đề 1. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 2.456
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm