Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 25 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 25 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 25 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Quy đồng mẫu nhiều phân số, Số học - Chương 3 lớp 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 25 - Đề 2 - Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 1: Tìm mẫu chung của các phân số sau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 2. Quy đồng mẫu các phân số:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 3. Quy đồng các phân số sau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 4. Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 5. Cho hai phân số, một phân số có mẫu là 10, phân số kia có mẫu là 15. Tử số của phân số có mẫu 10 bé hơn tử số của phân số kia 1 đơn vị. Quy đồng mẫu hai phân số, rồi lấy hiệu của hai tử số của hai phân số và giữ nguyên mẫu ta đươc môt phân số mà phân số tối giản của nó là \frac{1}{6}. Hỏi hai phân số đã cho là những phân số nào?

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 25

Bài 1.

a) Mẫu chung: 24.32.52.7.

b) Mẫu chung: 32.72.11.13.

Bài 2.

- Tim mẫu chung: BCNN(23.5 ; 32.5 ; 22.3.5) = 23.32.5 = 360.

- Thừa số phụ:

Thừa số phụ của 23.5 là 23.32.5 : (23.5) = 32 = 9.

Thừa số phụ của 32.5 là 23.32.5 : (32.5) = 23 = 8.

Thừa số phụ của 22.3.5 là 23.32.5 : (22.3.5) = 2.3 = 6.

- Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Kết quả ta được ba phân số cùng mẫu số:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 3. a)

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

b) Hướng dẫn.Rút gọn rồi hãy quy đồng.

Bài 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 5

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Như vậy, VnDoc tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 25 - Đề 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
4 823
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm