Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 3 - Đề 2

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 3 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 3 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 3 - Đề 2

PHÉP CỘNG - PHÉP NHÂN. PHÉP TRỪ - PHÉP CHIA

Bài 1. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai?

a) 27 = 8.3 + 3, ta nói rằng 27 chia cho 8 được thương là 3, dư 3

b) 27 = 4.6 + 3, ta nói rằng 27 chia cho 4 được thương là 6, dư 3

c) 28 - 3.7 + 7, ta nói rằng 28 chia cho 3 đượe thương là 7, dư 7

d) 28 = 7.3 + 7, ta nói rằng 28 chia cho 7 được thương là 3, dư 7.

Bài 2. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (9x - 21) : 3 = 2

b) (x - 39) - 21 = 0

c) 231 + (312 - x) = 531

d) 53. (9 - x) = 53.

Bài 3. Tính nhanh:

A = 34 + 19 + 21 + 46;

B = 103 + 931 + 588 + 297 + 12;

C = 25 . 7 . 4 + 2 : 23 . 50.

Bài 4. Thay các chữ a, b, m, n bởi các chữ số thích hợp để được phép tính đúng

a) Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 + 45 = Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

b) Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 + Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 = 77.

Bài 5. Tìm số tự nhiên x, biết: (4! - 3!).x = 36.

Chú ý. Kí hiệu n! (đọc là n giai thừa) là tích của các số tự nhiên từ 1 đến n.

Ta có: n! = 1.2...n.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 3 - Đề 2

Bài 1. Các câu a) và b) đúng; các câu c) và d) sai.

Bài 2. a) x = 3. b) x = 60. c) x = 12.

d) 53.(9 - x) = 53 => 9 - x = 1 => x = 8.

Bài 3. A = 34 +19 + 21 + 46 = (34 + 46) + (19 + 21) = 80 + 40 = 120.

B = 103 + 931 + 588 + 297 + 12 = ( 103+ 297) + (588+ 12) + 931

= 400 + 600 + 931 = 1931.

C = 25.7.4 + 2.23.50 = (25.4).7 + (2.50).23 = 100.7 + 100.23

= 100.(7 +23) = 3000.

Bài 4. a) Vì Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 + 45 = Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 nên m + 5 = n. Do đó có 5 cặp (m ; n) là (0 ; 5), (1; 6), (2; 7), (3; 8), (4; 9) thoả mãn 127 + 45 = 172.

b) Ta có Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 + Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 = 77 suy ra 10a + b + 10b + a = 77 hay 11. (a + b) = 77.

Do đó a + b = 7. Mà a, b là các chữ số từ 1 đến 9 nên a = 1, b = 6 hoặc a = 2, b = 5 hoặc a = 3, b = 4 hoặc a = 6, b = 1 hoặc a = 5, b = 2 hoặc a = 4, b = 3. Ta có 16 + 61 = 77 hoặc 25 + 52 = 77 hoặc 34 + 43 = 77.

Bài 5. Ta có (4! - 3!). x = 36. suy ra (1. 2.3.4 - 1. 2. 3). x = 36 => x = 2.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
3 3.991
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm