Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 31 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 31 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 31 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán luyện tập các phép tính về phân số Số học - Chương 3 lớp 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 31 - Đề 2 - Luyện tập các phép tính về phân số

Bài 1. Tính:

a,\frac{-45}{24}.\frac{16}{-25};

b,\ \left(\frac{14}{15}\right)^2

c,\ \left(\frac{-5}{4}\right)^3

Bài 2. Tìm x trong mỗi trường hợp sau:

a,\ \frac{x}{30}=\frac{35}{18}-\frac{18}{45}

b,\ \frac{32}{45}-x=\frac{21}{18}+\frac{13}{20}

Bài 3. Thực hiện phép tính hợp lí:

\frac{32}{19}.\frac{17}{33}-\frac{13}{19}.\frac{16}{33}-\frac{13}{19}.\frac{17}{33}

Bài 4. Cho bảng sau:

\frac{4}{15}

\frac{4}{20}

Hãy điền vào các ô trống còn lại những phân số sao cho khi trừ số trong mỗi ô cho số trong ô kề sau nó ta được cùng một kết quả.

Bài 5. Thực hiện phép tính:

A=\frac{5}{3.13}+\frac{5}{13.23}+\frac{5}{23.33}+...+\frac{5}{83.93}

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 31

Bài 1.

a,\frac{6}{5};

b,\frac{196}{225};

c,\ \frac{-125}{64}

Bài 2.

a) x = 1;

b,\ x=\frac{-199}{180}

Bài 3. Đáp số: 1

Bài 4.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Kết quả ta có bảng số sau:

\frac{4}{15} \frac{4}{20} \frac{2}{15} \frac{1}{15}

0

\frac{-1}{15}

Bài 5.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Như vậy, VnDoc tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 31 - Đề 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
3 283
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm