Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 34 - Đề 1

1 145

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 34 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 34 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Tỉ số của hai số, biểu đồ phần trăm Số học - Chương 3 lớp 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 34 - Đề 1 - Tỉ số của hai số, biểu đồ phần trăm

Bài 1. Tỉ số của hai số a và b được viết là \frac{a}{b}. Vậy tỉ số và phân số khác nhau ở chỗ nào ?

Bài 2. Một khung ảnh hình chữ nhật có chiều rộng là 24cm và chiều dài là 32cm. Tìm tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của khung ảnh đó.

Bài 3. Năng suất ngô ở thôn Hạ năm ngoái là 5 tấn/ha, năm nay là 5,5 tấn/ha. Hãy tính tỉ số phần trăm giữa năng suất năm nay và năng suất năm ngoái.

Bài 4.

a) Trên bản đồ quy hoạch một khu đô thị với tỉ lệ xích T = \frac{1}{500}, khoảng cách giữa hai khối nhà A và B là 20cm. Hỏi khoảng cách trên thực tế giữa hai nhà đó là bao nhiêu ?

b) Trên bản đồ một khu đô thị, tỉ lệ xích \frac{1}{500}, khoảng cách giữa hai địa điểm A và B là 50cm. Hỏi trên một bản đồ khác của khu đô thị ấy với tỉ lệ xích \frac{1}{2000}thì khoảng cách giữa hai địa điểm A và B là bao nhiêu?

Bài 5. Năm ngoái thôn Đông thu hoạch 300 tấn thóc, thôn Đoài thu hoạch 200 tấn thóc. Năm nay, thôn Đông thu hoạch 315 tấn, thôn Đoài thu hoạch 214 tấn. Hỏi số thóc năm nay ở mỗi thôn tăng bao nhiêu phần trăm?

Hãy dùng biểu đồ cột biểu thị những tỉ số phần trăm này.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 34

Bài 1. Khi \frac{a}{b}là một phân số thì a và b là những số nguyên, b ≠0.

Còn khi \frac{a}{b} là một tỉ số thì a và b có thể là những số nguyên, những phân số, những hỗn số hay những số thập phân, b ≠0. Mọi phân số cũng là tỉ số của tử và mẫu. Ngược lại, một tỉ số không nhất thiết là một phân số.

Chẳng hạn, \frac{-4}{5}là một phân sô và cũng là tỉ số của -4 và 5.

Nhưng \frac{0,23}{18}không phải là một phân số vì 0,23 không phải là số nguyên.

Bài 2. Tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài của khung ảnh này là: \frac{24}{32}hay \frac{3}{4} .

Bài 3. Tỉ số phần trăm giữa năng suất ngô năm nay và năng suất ngô năm ngoái của thôn Hạ là \frac{5,5.100}{5}: % hay 110%.

Bài 4. a) Gọi b là khoảng cách trên thực tế giữa hai khối nhà đó thì :

\frac{20}{b}=\frac{1}{500}

Do đó b = 20.500 = 10000cm hay 100m.

b) Hướng dẫn. Tìm khoảng cách giữa hai địa điểm A và B trên thực tế.

Đáp số. Khoảng cách giữa A và B trên bản đồ tỉ lệ xích \frac{1}{2000} là 12,5cm.

Bài 5. Số thóc tăng thêm của thôn Đông là : 315 - 300 = 15 (tấn).

Tỉ số phần trăm của lượng thóc tăng năm nay (so với lượng thóc thu hoạch năm ngoái) của thôn Đông là: \frac{15.100}{300}% hay 5%.

Số thóc tăng thêm của thôn Đoài là:

214 - 200 = 14 (tấn).

Tỉ số phần trăm của lượng thóc tăng năm nay (so với lượng thóc thu hoạch năm ngoái) của thôn Đoài là: \frac{14.100}{200}% hay 7%.

Hình bên là biểu đồ cột biểu thị hai tỉ số phần trăm nói trên.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Như vậy, VnDoc tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 34 - Đề 1. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 145
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm