Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 34 - Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 34 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 34 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Tỉ số của hai số, biểu đồ phần trăm Số học - Chương 3 lớp 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 34 - Đề 2 - Tỉ số của hai số, biểu đồ phần trăm

Bài 1.

a) Trong một thùng rượu chứa 38 lít cồn nguyên chất và 52kg nước. Hãy tính tỉ số giữa cồn nguyên chất và nước; biết rằng 1 lít nước nặng 1kg.

b) Trong 50 tấn quặng có chứa 36 tấn sắt. Hỏi trong 400 tấn quặng có chứa bao nhiêu tấn sắt ?

Bài 2. Trong 200g dung dịch có chứa 50g muối. Hỏi phải thêm vào lượng dung dịch này bao nhiêu nước để có một dung dịch chứa 10% muối?

Bài 3. Mức lương cơ bản cán bộ, công nhân viên năm 2009 là 650 000 đồng, năm 2010 là 730 000 đồng, năm 2011 là 830 000 đồng. Hỏi lương năm 2010 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2009 và 2011 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2010? Hãy dùng biểu đồ cột biểu thị những tỉ số phần trăm này.

Bài 4. Hai phân xưởng sản xuất được 3000 sản phẩm. Phân xưởng I sản xuất được 1200 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng sản xuất được bao nhiêu phần trăm tổng sản phẩm ? Hãy dùng biểu đồ ô vuông biểu thị các tỉ số phần trăm này.

Bài 5. Trong một huyện năm qua có 200 em bé chào đời, trong số đó có 98 bé trai và 102 bé gái. Tính tỉ số phần trăm của bé trai và của bé gái so với tổng số em bé chào đời. Dùng biểu đồ ô vuông để biểu thị các tỉ số phần trăm này.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 34

Bài 1.

a) \frac{19}{26}.

b) Tỉ số giữa quặng và sắt là: \frac{50}{36} hay \frac{25}{18}.

Nói cách khác, lượng quặng bằng \frac{25}{18} lượng sắt chứa trong nó.

Khi lượng quặng bằng 400 tấn thì 400 tấn bằng lượng sắt chứa trong nó. Do đó, lượng sắt chứa trong 400 tấn quặng này là:

400 : \frac{25}{18} = 288 (tấn).

Lưu ý. Có thể lập luận theo cách khác như sau:

Tỉ số giữa sắt và quặng là \frac{36}{50}hay \frac{18}{25} .

Do đó khối lượng sắt trong 400 tấn quặng bằng \frac{18}{25} của 400 tấn.

Vậy khối lượng sắt trong 400 tấn quặng là: \frac{18}{25}.400 = 288 (tấn).

Bài 2. Theo đầu bài, cần thêm nước để có một dung dịch chứa 10% muối. Như vậy lượng muối vẫn là 50g, có nghĩa là 10% của lượng dung dịch mới bằng 50 gam. Do đó lượng dung dịch mới là: 50 : 10% = 50 : \frac{10}{100}= 500 (g).

Vậy lượng nước cần thêm vào là 500 - 200 = 300g.

Bài 3. Năm 2010 tăng thêm 12,3% so với năm 2009.

Năm 2011 tăng thêm 13,7% so với năm 2010.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 4.

Tỉ số phần trăm của số sản phẩm của phân xưởng I và tổng sản phẩm là:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Số sản phẩm phân xưởng II sản xuất được là:

3000 - 1200 = 1800 (sản phẩm).

Tỉ số phần trăm của số sản phẩm của phân xưởng II và tổng sản phẩm là

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Hình dưới là biểu đồ ô vuông biểu thị hai tỉ sổ phần trăm nói trên.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 5.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Như vậy, VnDoc tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 34 - Đề 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 269
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm