Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 4 - Đề 2

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 4 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 4 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 4 - Đề 2

Bài 1. Xét xem mỗi đẳng thức sau đúng hay sai:

A. 37.(3 + 7) = 33 + 73

B. 59.(5 + 9) = 53 + 93

C. (1 + 2 + 3 + 4)2 = 12 + 22 + 32 + 42

D. (1 + 2 + 3 + 4)2 = 13 + 23 + 33 + 43

Bài 2.

a) Viết mỗi số sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên:

121; 144; 169; 225; 256.

b) Viết kết quả phép tính 53 . 55. 25; 74 . 7 . 49 dưới dạng một luỹ thừa.

Bài 3. Cách tính nhanh bình phương của một số tận cùng bởi chữ số 5: Muốn tính bình phương của một số tận cùng bởi chữ số 5, ta lấy chữ số hàng chục nhân với chữ số hàng chục cộng 1, rồi viết thêm 25 vào đằng sau tích tìm được. Chẳng hạn tính 252 ta làm như sau :

- Tính tích 2.(2 + 1) = 6.

- Viết thêm số 25 vào sau số 6 ta được 625. Vậy 252= 625.

Áp dụng tính nhẩm: 152; 352;452; 552 ; 652; 752; 852; 952; 1052.

Bài 4. Trong hai số sau, số nào lớn hơn số nào?

a) 23 và 32;

b) 45 và 54;

c) 21100 và (503 . 22)100

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức:

Bài tập cuối tuần lớp 6

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 4 - Đề 2

Bài 1.

A. Đẳng thức đúng.

B. Đẳng thức sai.

C. Đẳng thức sai.

D. Đẳng thức đúng.

Bài 2

a) 121 = 112; 144 = 122; 169 = 132; 225 = 152; 256 = 162.

b) 510; 77.

Bài 3. 152 = 225 ; 352 = 1225 ; 452 = 2025 ; 552 = 3025 ; 652 = 4225 ;

752 = 5625 ; 852 = 7225 ; 952 = 9025 ; 1052 = 11025.

Bài 4.

a) Ta có : 23= 8 ; 32= 9. Vì 8 < 9 nên 23 < 32.

b) 45= 1024 ; 54= 625. Mà 1024 > 625 nên 45 > 54.

c) Ta có 21100= (211)100= 2048100 ; (503. 22)100 = 2012100.

Vì 2048100 > 2012100 nên 21100 > (503. 22)100.

Bài 5.

Bài tập cuối tuần lớp 6

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 2.158
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm