Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 5 - Đề 1

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 5 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 5 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán chia hai lũy thừa cùng cơ số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 5 - Đề 1

CHIA HAI LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ. THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1. Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một luỹ thừa:

a) 36 : 32 

b) 52012 : 52012 

c) 254 : 52

Bài 2. Tính 22.16 : 23.

Bài 3. Tính:

a) 35. 9 : 243;

b) 2: 2.8;

c) 252. 25: 125. 52.

Bài 4. Tính:

a) 42.57 + 43.42 - 600;

b) 22. 52- 64 : 23.

Bài 5. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 91 - 5.(5 + x) = 61;

b) [(x + 34) - 50] . 2 = 56.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 5 - Đề 1

Bài 1.

a) 36 : 32 = 36-2 = 34.

b) 52012 : 52012 = 52012 - 2012 = 50.

c) 254 : 52 = 254 : 25 = 254-1 = 253.

Bài 2. Cách 1. Tính số bị chia, tính số chia rồi tính thương

22.16 = 4.16 = 64;

23 = 8;

64 : 8 = 8.

Vậy 22.16 : 23 = 8.

Cách 2. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số

22.16 : 23 = 22. 24 : 23= 26 : 23 = 26-3 = 23 = 8.

Ta thấy rằng cách giải thứ hai gọn hơn.

Bài 3.

a) 35. 9 : 243 = 243 . 9 : 243 = 9

b) 24 : 2 . 8 = 16 : 2 .8 = 64

c) 252. 253 : 125. 52 = 625.15625 : 3125 = 3125

Bài 4. .

a) 42.57 + 43.42 - 600 = 2394 + 1806 - 600 = 3600

b) 22. 52- 64 : 2= 4 x 25 - 8 = 100 - 8 = 92

Bài 5.

a) 91 - 5.(5 + x) = 61

5.(5 + x) = 91 - 61

5.(5 + x) = 30

5 + x = 6

x = 1

b) [(x + 34) - 50] . 2 = 56.

[(x + 34) - 50] = 56 : 2

[(x + 34) - 50] = 28

x + 34 = 28 + 50

x + 34 = 78

x = 44

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải. 

Đánh giá bài viết
2 2.565
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm