Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 5 - Đề 2

3 1.916

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 5 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 4 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán chia hai lũy thừa cùng cơ số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

CHIA HAI LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ. THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 5 - Đề 2

Bài 1. Chỉ ra cách tính đúng trong các cách tính sau:

A. 2. 32 – 24 : 2= 2.6 – 24 : 8 = 12 – 3 = 9;

B. 2. 32 – 24 : 2= 2.9 – 24 : 8 = 18 – 3 = 15;

C. 2. 32 – 24 : 23 = 6– 22= 36 – 4 = 32;

D. 2. 32 – 24 : 2= (2.3 - 24 : 4) = (6 - 6)= 0.

Bài 2. Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một luỹ thừa:

a) 77.72.74;

b) 1024 : 82

c)m. m0 : m3 (m ≠0)

Bài 3. Số chính phương không có tận cùng là các chữ số nào? Có thể là các chữ số 2, 3, 7, 8 được không?

Bài 4. Thực hiện phép tính:

a) 120 – [100 – (5 - 2)3] ;

b) (102 + 112 +122) : (132 + 142)

Bài 5. Tìm số tự nhiên x khác 0, biết.

 x2012 = x

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 5 - Đề 2

Bài 1. Đáp án B đúng.

Bài 2.

a) 79.

b) 161(=24).

c) m6.

Bài 3. Với a là số tự nhiên

Tận cùng của a

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tận cùng của a2

0

1

4

9

6

5

6

9

4

1

 Bài 4.

a) 120 – [100 – (5 - 2)3] = 120 - [100 - 33]

= 120 - [100 - 27] = 120 - 73 = 47.

b) (102 + 112 +122) : (132 + 142) = 1.

Bài 5.

Cách 1. Xét hai trường hợp x = 1 và x > 1. Suy ra x = 1.

Cách 2. x2012 = x nên x2012 - x = 0 hay x(x2011 - 1) = 0.

Do đó x = 0 hoặc x = 1 mà theo đầu bài x ≠0.Vây x = 1.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải. 

Đánh giá bài viết
3 1.916
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm