Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 7 - Đề 1

2 2.002

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 - Số học 

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 7 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 7 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán chia hết cho 2, 3, 5, 9. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 7 - Đề 1: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 3, 9

Bài 1. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

a) Tổng 2.3.5.7 + 156 chia hết cho 2;

b) Hiệu 2.3.4.7 - 110 chia hết cho 5;

c) Tổng 2.3.5 7.9.11 + 42 chia hết cho 3;

d) Hiệu 1.3.5.7.9.11 - 45 chia hết cho 9.

Bài 2. Trong các số: 1234; 8765; 6640; 3259

a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5

d) Số nào không chia hết cho cả 2 và 5 ?

Bài 3. Điền chữ số thích hợp vào dấu * để số 41*:

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 5

c) Chia hết cho cả 2 và 5.

Bài 4. Dùng cả ba chữ số 6, 0, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số thoả mãn một trong các điều kiện sau:

a) Số đó chia hết cho 2

b) Số đó chia hết cho 5.

Bài 5. Cho tổng A = 2013 + 2x. Tìm các số tự nhiên x để:

a) A chia hết cho 2

b) A chia hết cho 5.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 7 - Đề 1

Bài 1.

Các câu a), c), d) đúng.

Câu b) sai.

Bài 2.

a) 1234.

b) 8765.

c) 6640.

d) 3259.

Bài 3. a) Một số chia hết cho 2 khi và chỉ khi chữ số tận cùng của nó là chữ số chẵn. Do đó thay dấu * bởi các chữ số 0, 2, 4, 6, 8 thì số 41* chia hết cho 2.

b) Một số chia hết cho 5 khi và chỉ khi chữ số tận cùng của nó là 0 họặc 5. Do đó thay dấu * bởi các chữ số 0, 5 thì số 41* chia hết cho 5.

c) Một số chia hết cho cả 2 và 5 thì chữ số tận cùng của nó phải thoả mãn cả hai điều kiện a) và b) ở trên. Từ đó suy ra thay dấu * bởi chữ số 0 thì số 41* chia hết cho cả 2 và 5.

Bài 4. a) Có ba số chia hết cho 2 là 506, 560, 650.

b) Có ba số chia hết cho 5 là 560, 650, 605.

Bài 5. a) Vì 2013 không chia hết cho 2, 2x chia hết cho 2 với mọi x ∈ N, do đó 2013 + 2x không chia hết cho 2. Vậy không có số tự nhiên x để A chia hết cho 2.

b) A = 2013 + 2x chia hết cho 5 khi 2013 + 2x tận cùng là chữ số 0 hoặc chữ số 5.

Vì 2x là số chẵn với mọi x ∈ N nên 2x tận cùng là chữ số 2, do đó x tận cùng là chữ số 1 hoặc chữ số 6.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
2 2.002
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm