Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 7 - Đề 2

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 7 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 7 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán chia hết cho 2, 3, 5, 9. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 7 - Đề 2: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 3, 9

Bài 1. Trong các số: 781; 507 ; 4590

a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?

b) Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9?

Bài 2. Thay các chữ x, y bởi các chữ số thích hợp để số Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 chia hết cho cả 2, 3, 5,9.

b Điền chữ số thích hợp vào dấu * để số *75 thoả mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho 5.

Bài 4. Tìm các số tự nhiên có hai chữ số sao cho:

a) Số đó chia hết cho 9 và hiệu hai chữ số của nó bằng 5.

b) Số đó chia hết cho 3 và tích hai chữ số bằng 8.

Bài 5. Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 và:

38 < 3n - 1 ≤ 149.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 7 - Đề 2

Bài 1.

a) Trong ba số đã cho chỉ có số 507 có tổng các chữ số bằng 5 + 0 + 7 = 12, là số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Vậy số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là số 507.

b) Trong ba số đã cho chỉ có số 4590 có chữ số tận cùng là 0 nên số 4590 chia hết cho 2 và 5.

Mặt khác số 4590 có tổng các chữ số là 4 + 5 + 9 + 0 = 18 là số chia hết cho 9 (nên cũng chia hết cho 3), do đó số 4590 vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 9. Vậy số chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 là số 4590.

Bài 2. Số chia hết cho 2 và 5 thì phải có chữ số tận cùng là 0 nên y = 0.

Số chia hết cho 9 (thì số đó cũng chia hết cho 3) khi và chỉ khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.

Do đó Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 để chia hết cho 3 và 9 thì 4 + 8 + x + 2 + 5 + y chia hết 9.

Mà y = 0 nên ta có x+19 chia hết 9.

Mặt khác, vì 0 < x < 9 nên x = 8. Vậy số phải tìm là 488 250.

Bài 3. a) Số chia hết cho 2 phải có chữ số tận cùng là 0 và 2 vậy. Không có giá trị nào của * để *75 chia hết cho 2.

b) Số chia hết cho 5 có tận cùng là chữ số 5, nên * ∈ {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9}.

Bài 4.

a) 72; 27.

b) 18; 24; 42; 81.

Bài 5.

Để số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng của n bằng 0 nên

n ∈ {20 ; 30 ; 40 ; 50}.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 1.527
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm