Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 1 tuần 5 Unit 3 At Home

Với mong muốn giúp các em học tốt môn tiếng Anh lớp 8 năm 2019 - 2020, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu lý thuyết - bài tập tiếng Anh lớp 8 theo chương trình sách mới và chương trình sách cũ khác nhau. Đây chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu rất hữu ích giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả.

Bài tập cuối tuần lớp 8 môn tiếng Anh sách cũ gồm đầy đủ đề ôn tập 37 tuần học theo chương trình học của bô GD&ĐT giúp các em học sinh lớp 8 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm trong mỗi đơn vị bài học mỗi tuần hiệu quả. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu tiếng Anh hữu ích giúp quá trình học tập của các em diễn ra suôn sẻ hơn.

Bài tập cuối tuần 5 môn tiếng Anh 8 sách cũ

Nằm trong bộ đề ôn tập cuối tuần tiếng Anh 8 chương trình cũ, Đề luyện tập môn tiếng Anh tuần 5 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức trọng tâm trong Unit 3 At Home tại nhà một cách hiệu quả

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Chủ đề

-Gia đình và cuộc sống gia đình

-Điện thoại và sử dụng điện thoại

Ngữ pháp và cấu trúc

-Động từ khuyết thiếu: must, have to, ought to

You must not let the children play near the pond.

-Đại từ phản thân/nhấn mạnh: myself, yourself.

I’ll have to try to do the homework myself.

-Hỏi đáp về nguyên nhân, lí do: Why ….?

Because ….

Why did you go to school late this morning?

Because I watched TV late last night.

Từ vựng:

-Từ vựng về nhà cửa và cuộc sống gia đình.

I. Em hãy chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác ở mỗi dòng sau.

1. A. snk

B. rịce

c. sịde

D. alịve

2. A. rug

B. put

c. drug

D.such

3. A. bead

B. steamer

c. break

D. beneath

4. A. knife

B. cooker

c. kitchen

D. Socket

5. A. armchair

B. chore

c. match

D. chemist

II. Em hãy tìm một từ không cùng nhóm với những từ còn lại ở mỗi dòng sau

1. A. bookshelf

B. myself

c. herself

D. itself

2. A. must

B. should

c. can

D. need

3. A. cooker

B. Socket

c. saucepan

D. steamer

4. A. bowl

B. plate

c. glass

D. knife

5. A. beside

B. beneath

c. during

D.above

III. Em hãy điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống.

1.We should put the armchair______________ the table and the sofa.

2. There is a wardrobe______________ the left______________ her room.

3. You shouldn’t let children play______________ matches.

4. We have to put knives___________________________ children’s reach.

5. Mr. Tan is ______________ the table. He’s writing something.

6. I’m going home late tonight because I’m going to visit uncle Tom ________________work.

7. Don’t worry_____________ us. We can look______________ ourselves.

IV. Mỗi câu sau có một lỗi sai, em hăy gạch chân lỗi sai đó và chữa lại cho đúng.

1. Trung fell off his bike, but luckily he didn’t hurt heself.

2. You haven’t to finish the work this afternoon; you can leave it later.

3. Mrs. Van’s daughter is absent today because her sickness.

4. Let’s putting the coffee table in the middle of the room.

5. On the table of his room there have many books.

Còn tiếp ...

Đáp án có trong file tải: Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 8 Tuần 5 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 156
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm