Bài tập định luật bảo toàn cơ năng

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
BÀI TẬP ĐỊNH LUT BO TOÀN CƠ NĂNG
A. T LUN
Bài 1: Mt vật được ném thẳng đứng lên cao vi vn tc là 20m/s t đ cao h so vi mt
đất. Khi chạm đất vn tc ca vt 30m/s, b qua sc cn không khí. Ly g = 10m/s
2
.
Hãy tính:
a. Độ cao h.
b. Độ cao cực đại mà vt đạt được so vi mặt đất.
c. Vn tc ca vật khi động năng bằng 3 ln thế năng.
Bài 2: T độ cao 10 m, mt vật được ném thẳng đứng lên cao vi vn tc 10m/s, ly g =
10m/s
2
.
a/ Tìm độ cao cực đại mà vật đạt được so vi mặt đất.
b/ v trí nào ca vt thì W
đ
= 3Wt.
c/ Xác định vn tc ca vt khi W
đ
= W
t
.
d/ Xác định vn tc ca vật trước khi chạm đất.
Bài 3: Mt n bi có khi ng 20g đưc ném thng đứng n cao vi vn tc 4m/s t đ cao
1,6m so vi mặt đất.
a. Tính trong h quy chiếu mặt đất các giá tr động năng, thế năng năng của hòn
bi ti lúc ném vt
b. Tìm độ cao cực đại mà bi đạt được.
c. Tìm v trí hòn bi có thế năng bằng động năng?
d. Nếu có lc cn 5N tác dụng thì độ cao cực đại mà vật lên được là bao nhiêu?
Bài 4: T mặt đất, mt vt khối lượng m = 200g được ném lên theo phương thng
đứng vi vn tc 30m/s. B qua sc cn ca không khí và ly g = 10ms
-2
.
a. Tìm cơ năng ca vt.
b. Xác đnh độ cao cực đại mà vật đạt được.
c. Ti v trí nào vật có động năng bằng thế năng? Xác định vn tc ca vt ti v trí đó.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
d. Ti v trí nào vật có động năng bằng ba ln thế năng? Xác định vn tc ca vt ti v trí
đó.
B. TRC NGHIM
Câu 1: Mt vận động viên trượt ván bắt đầu trượt không ma sát lên mt mt cong vi tc
độ v, thì trng tâm ca vận động viên này đạt đ cao cực đại 2,8m đi vi mặt đt(v
trí bắt đầu trượt lên). Hi mun trọng tâm lên đến độ cao 3,4m thì lúc bắt đầu trượt lên
mt cong, tốc độ là:
A. 1,1v B. 1,2v C. 1,3v D. 1,4v
Câu 2: Mt vt nng m buộc vào đầu mt dây dn nh không dãn dài l= 1m. Đầu kia
treo vào điểm c định A. Lúc đầu m v trí thp nht ti B, dây treo thẳng đứng, cho g
= 10m/s
2
. Phi cung cp cho m vn tc nh nht bằng bao nhiêu để m lên đến v tcao
nht:
A. 4,5m/s B. 6,3m/s C. 8,3m/s D. 9,3m/s
Câu 3: Mt vt nng m buộc vào đầu mt dây dn nh không dãn dài l= 1m,
đầu kia treo vào đim c định A. Lúc đu m v trí thp nht ti B, dây
treo thẳng đng, cho g = 10m/s
2
. Khi m v trí thp nht B cung cp cho m
vn tc 5m/s theo phương ngang. Tính góc lch cực đại ca dây treo so vi
phương thẳng đng và con lc có th đạt ti:
A. 90
0
B. 95
0
C. 100
0
D. 105
0
Câu 4: Mt vt nng nh m chuyển động t đỉnh A độ cao 3m theo mt phng
nghiêng AB, sau đó chuyển động thẳng đứng lên trên đến C độ cao 4m. B qua mi
ma sát, ly g = 10m/s
2
. Tính vn tốc ban đầu ca vt ti A:
A. 3,2m/s B. 4,5m/s C. 7,7m/s D. 8,9m/s
Câu 5: Cho hệ như hình v, hai vt nng m
1
= 1kg; m
2
= 3kg, dây nh không dãn,
ròng rc không ma sát. Lúc đầu m
1
m
2
ngang nhau cùng đng yên, ly g = 10m/s
2
;
th tay cho chúng chuyển động, khi mi vt tốc độ 2m/s thì đáy của chúng cách nhau
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
mt khong là:
A. 0,2m B. 0,4m C. 2m D. 4m
Câu 6*: Hai vt nng cùng khối lượng m buc vào hai đầu mt thanh cng nh AB
chiu dài 3l = 1,5m. Thanh AB có th quay quanh trc O nm ngang cách B mt
khoảng OB = 2l Lúc đầu AB v trí thng đứng, đu B trên, th tay cho thanh
chuyển động không vn tốc ban đu, vn tc ca vt nng gắn đầu B ti v tthp nht
bng:
A. 1m/s B. 2m/s C.
25
m/s D.
45
m/s
Câu 7: Cho hệ như hình v, b qua mi ma sát, m
2
= 2m
1
sinα. Lúc đầu cung
cp cho m
2
vn tốc theo phương ngang thì quãng đưng mà m
1
đi lên trên mt
phng nghiêng tính bi:
A. s =
sin.g
v2
2
B. s =
sin.g
v
2
C. s =
sin.g2
v
2
D. s =
sin.g
v2
Câu 8: Mt qu bóng lăn t mt bàn cao 0,9m xung mặt đất vi vn tc ban
đầu phương ngang v
A
= 4m/s. Ly g = 10m/s
2
. Khi chạm đất ti B
vn tc hp vi mặt đất mt góc bng:
A. 40
0
B. 47
0
C. 50
0
D. 55
0
Câu 9: Mt qu cu m = 8kg buộc vào đu mt xo nh th chuyển động không ma
sát trên mt phng nằm ngang, đu kia ca xo gắn vào đim c định, chn gc thế
năng vị trí đầu xo gn vi vt nặng khi chưa biến dng. Nén xo li một đoạn ri
th thy khi xo qua v trí b nén 8 cm đi vi chiu dài t nhiên thì vn tc ca vt
nặng là 1,6 m/s và động năng bằng bn ln thế năng đàn hồi. Độ cng ca lò xo bng:
A. 200N/m B. 400N/m C. 600N/m D. 800N/m
Câu 10: Mt qu cu m = 8kg buộc vào đầu mt lò xo nh có th chuyển động không ma
sát trên mt phng nằm ngang, đu kia ca xo gắn vào đim c định, chn gc thế

Bài tập định luật bảo toàn cơ năng nâng cao

Bài tập định luật bảo toàn cơ năng do VnDoc biên soạn kỹ lưỡng và đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện nâng cao kết quả học môn Lý 10. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Trắc nghiệm Vật lý 10, Giải bài tập Vật Lí 10, chuyên đề Vật lý 10, .... được biên soạn và đăng tải chi tiết.

Đánh giá bài viết
1 46
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 10 Xem thêm