Bài tập Đoạn thẳng

Bài tập Toán lớp 6 bài Đoạn thẳng gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán Chương 1 Hình học lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm Đoạn thẳng lớp 6

Câu 1: Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây:

Bài tập Toán lớp 6 bài Đoạn thẳng

A. MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP

B. MN; MQ; NQ; ML; LP; MP

C. MN; MQ; NQ; ML; MP; NP

D. MN; MQ; ML; LP; MP; NP

Đáp án và hướng dẫn giải

Các đoạn thẳng có trên hình vẽ là: MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP

Chọn đáp án A.

Câu 2: Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK. Hỏi trong ba điểm G, H, K, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại:

A. Điểm G

B. Điểm H

C. Điểm K

D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

Đáp án và hướng dẫn giải

Vì G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK nên G nằm giữa hai điểm H và K.

Chọn đáp án A.

Câu 3: Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có bao nhiêu điểm chung?

A. 1

B. 2

C. 0

D. Vô số

Đáp án và hướng dẫn giải

Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có duy nhất một điểm chung.

Chọn đáp án A.

Bài tập tự luận Đoạn thẳng Toán lớp 6

Câu 1: Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C. Biết OA = 15cm, OB = 24cm, OC = 19cm

a) Chứng minh: AB = AC + CB

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC và nghiệm lại hệ thức đã chứng minh ở câu a.

Đáp án và hướng dẫn giải

a)

Bài tập Toán lớp 6 bài Đoạn thẳng

Do OA = 15cm, OB = 24cm, OC = 19cm ⇒ OA < OC < OB

⇒ Điểm C nằm giữa hai điểm A và B nên AB = AC + CB

b) Ta có: OA = 15cm; OB = 24cm ⇒ OA < OB

⇒ Điểm A nằm giữa O và B

⇒ OA + AB = OB

⇒ 24 = 15 + AB ⇒ AB = 24 - 15 = 9

Tương tự ta có: AC = 4cm; BC = 5cm

Ta có: 4 + 5 = 9 nên AB = AC + CB

Câu 2: Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, M. Biết OA = 8cm, OB = 16cm; AM = 5cm

a) Tính AB

b) Tính OM và MB

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài tập Toán lớp 6 bài Đoạn thẳng

a) Ta có: AB = OB - OA = 16 - 8 = 8 (cm)

b)

+ Nếu điểm M thuộc đoạn AB thì OM = 13cm và MB = 3cm

+ Nếu điểm M không thuộc đoạn AB thì điểm M chỉ có thể thuộc đoạn AO

Do vậy:

+ OM = OA - AM ⇒ OM = 3 (cm)

+ MB = MA = AB ⇒ MB = 13 (cm)

Ngoài các dạng bài tập Toán 6, các em học sinh tham khảo Trắc nghiệm bài Đoạn thẳng hay Lý thuyết Toán lớp 6: Độ dài Đoạn thẳng và các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... chi tiết mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 6 Xem thêm