Bài tập hàm số lượng giác

Bài tập hàm số lượng giác

Bài tập hàm số lượng giác tóm tắt lý thuyết và một số dang bài tập về hàm số lượng giác. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức về tìm tập xác định của hàm số lượng giác; biết xét tính chẵn, lẻ và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác. Chúc các bạn học tốt!

Lý thuyết và bài tập chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

• Phương pháp: Sử dụng các điều kiện sau:

Bài tập hàm số lượng giác
Bài tập hàm số lượng giác
Bài tập hàm số lượng giác
Bài tập hàm số lượng giác

Đánh giá bài viết
2 3.988
Toán lớp 11 Xem thêm