Bài tập hè tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 số 9

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Bài ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án

Bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 4 lên 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh lên lớp 5 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập hè tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án được biên tập với nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 thường gặp giúp các em học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Read and match.

A

 

B

1. Where are you going this summer?

2. How much is the jacket?

3. Let’s go to the supermarket.

4. What does he look like?

 

A. It’s 50 thousand dong.

B. Great idea.

C. He is tall and thin.

D. I’m going to Phu Quoc island.

Rearrange the word.

1. I/ in/ often/ fly / brother/ with / afternoon./ kites / my/ the/ the

.....................................................................................................................................

2. afraid / is very / of / snakes. / My niece

.....................................................................................................................................

3. have any / doesn’t / pens in / She / her pencil case.

.....................................................................................................................................

4. like me / that for / Would you / you? / to do

.....................................................................................................................................

5. having a / wonderful / I’m / in Ho Chi Minh City. / time

.....................................................................................................................................

6. What / Hanoi today? / the weather / like in / is

.....................................................................................................................................

7. much / gives us / today. / Our teacher / homework

........................................................................................................

Choose the odd one out.

1. A. old B. strong C. thin D. matter
2. A. water B. thirsty C. juice D. milk
3. A. nurse B. teacher C. library D. clerk
4. A. taller B. tall C. high D. beautiful
5. A. this B. though C. these D. throw
6. A. school B. character C. chicken D. chemistry

Look and read. Write YES or NO

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes from my parents. My friends get some new clothes their parents too. We go to Tet markets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachers and friends too. I love Tet very much.

1. I get some new clothes from my sisters. ……….

2. We eat very much fruit on Tet holiday. ……….

3. We go to Tet market. ………..

4. We visit our grandparents, teachers and friends. .............

5. We have a lot of fun. ..................

ĐÁP ÁN

Read and match.

1 - D; 2 - A; 3 - B; 4 - C;

Rearrange the word.

1 - I often fly the kites with my brother in the afternoon.

2 - My niece is very afraid of snakes.

3 - She doesn't have any pens in her pencil case.

4 - Would you like me to do that for you?

5 - I'm having a wonderful time in Ho Chi Minh city.

6 - What is the weather like in Ha Noi today?

7 - Our teacher give us much homework today.

Choose the odd one out.

1 - D; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - D; 6 - C;

Look and read. Write YES or NO

1 - No; 2 - No; 3 - Yes; 4 - Yes; 5 - Yes;

Download đề thi & đáp án tại: Bài tập ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, ....được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 66
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm