Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time?

Tiếng Anh Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?

Đề ôn tập Grammar tiếng Anh 3 Unit 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 10 tiếng Anh lớp 3 được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tự luận tiếng Anh 3 khác nhau giúp các em học sinh lớp 3 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Match the first part with the second part to make the correct sentences. 

 Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time?

II. Reorder the words to make correct sentences. 

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time?

III. Write question for the underlined part. 

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time?

IV. Write sentences basing on available words, the first one has been done for you as an example.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time?

ĐÁP ÁN

I. Match the first part with the second part to make the correct sentences.

1 - A; 2 - C; 3 - E; 4 - D; 5 - B

II. Reorder the words to make correct sentences.

1 - Is it your pencil sharpener?

2 - My bookcase is black and white.

3 - Are those rubbers yellow and orange?

4 - Do you like tennis or table tennis?

5 - What do you do at break time?

III. Write question for the underlined part.

1 - What is that?

2 - Is the library new?

3 - Are they your rubber?

4 - What colour is it?

5 - What do you do at break time?

IV. Write sentencesbasing on available words, the first one has been done for you as an example.

1 - Do they like play table tennis?

No, they don’t.

2 - Do they like skipping?

- Yes, they do.

3 - Do Linh and Trang like playing hide-and-seek?

Yes, they do.

4 - Do they like blind man’s bluff?

No, they don’t.

5 - Do you like baseball?

No, I don’t.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Grammar có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 277

Video đang được xem nhiều

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Xem thêm