Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

Tiếng Anh Unit 12 lớp 5: Don't ride your bike too fast!

Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 12 phần Ngữ pháp có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 12 được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 5 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Reorder the words the make the correct sentences.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

II. Circle the correct answer.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

III. Put the word in brackets into the correct form.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 12 Don't ride your bike too fast!

ĐÁP ÁN

I. Reorder the words the make the correct sentences.

1 - Why shouldn’t we go barefoot?

2 - What may happen when you climb that small branch?

3 - Be careful with the neighbor’s kittens!

4 - The dog next door may bite you.

5 - What may happen when I play with the sharp knife?

II. Circle the correct answer.

1 - wrong; 2 - Why; 3 - What; 4 - on; 5 - or

6 - riding; 7 - fall off; 8 - because; 9 - carried; 10 - come

III. Put the word in brackets into the correct form.

1 - Don’t touch;

2 - not play;

3 - ran down; 4 - broke;

5 - Don’t allow; 6 - play; 7 - scratch;

8 - Make; 9 - roll off;

10 - open;

Trên đây là Đề luyện tập Unit 12 tiếng Anh lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.798
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm