Bài tập ôn hè môn Hóa học lớp 8 lên lớp 9

Bài tập ôn hè môn Hóa học lớp 8

Bài tập ôn hè môn Hóa học lớp 8 lên lớp 9 gồm nhiều dạng bài tập với kiến thức Hóa học 8, phù hợp với chương trình giảng dạy. Giúp các em hệ thống lại kiến thức và chuẩn bị nền tảng cho chương trình lớp trên. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1. Hãy chọn những từ (cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống:

1. ………… dùng để biểu diễn chất gồm 1 kí hiệu hoá học (đơn chất) hay hai, ba …, kí hiệu hoá học (hợp chất) và ………… ở chân mỗi kí hiệu.

2. Nguyên tử có cấu tạo từ ba loại hạt cơ bản là: ………, electron, …………

Câu 2. Lập công thức hoá học theo các bước và tính phân tử khối của các hợp chất.

a) Hợp chất gồm sắt (Fe) có hoá trị III và nhóm Sunfat (SO4) có hoá trị II

b) Hợp chất gồm lưu huỳnh (S) có hoá trị VI và nguyên tố oxi (O) có hoá trị II

Câu 3. Xác định hóa trị của N trong mỗi hợp chất sau: N2O, HNO3, N2O5, NO, NO2, KNO3.

Câu 4. Nêu các khái niệm về: nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất, phân tử. Mỗi loại cho 4 ví dụ minh họa.

Câu 5. Cho CTHH của các chất sau: H2, SO2, HNO3, MgCO3, Al2(SO4)3, (NH4)3PO4. Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất.

Câu 6.

a) Nêu qui tắc về hóa trị.

b) Tính hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau:

+ Na2O, CaO, SO3, P2O5, Al2O3, CO2, Cl2O7. Biết O (II).

+ KNO3, Ca(NO3)2, Al(NO3)3. Biết (NO3) có hóa trị I.

+ Ag2SO4, MgSO4, Fe2(SO4)3. Biết (SO4) có hóa trị II.

c) Lập CTHH và tính phân tử khối rồi suy ra khối lượng mol phân tử của những hợp chất sau biết:

Ag(I) và (NO3)(I)     Zn(II) và (SO4)(II)     Al(III) và (PO4)(III)

Na(I) và (CO3)(II)    Ba(II) và (PO4)(III)     Fe(III) và (SO4)(II)

Pb(II) và S(II)       Mg(II) và Cl(I)        (NH4)(I) và (SiO3)(II)

Câu 7. Có những loại phản ứng hóa học nào? Nêu định nghĩa và viết 3 phương trình phản ứng minh họa cho mỗi loại.

Câu 8. Hoàn thành các PTHH sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

(1) KMnO4 …….+……..+…….. (4) Al + HCl ……+………

(2) P + O2 ………… (5) KClO3 ………..+……….

(3) Zn + H2SO4 …….+………… (6) Mg + O2 …………..

(7) Na2O + HCl …..+…….. (10) Ag2O + HNO3 ……+ ……

(8) CaO + HCl ……..+ ……… (11) MgO + HNO3 …….+……..

(9) Al2O3 + HCl …….+………. (12) Fe2O3 + HNO3 …….+…….

(13) K2O + H2SO4 …….+ ……(16) Na2O + H3PO4 …….+ …

(14) ZnO + H2SO4 …….+ …… (17) BaO + H3PO4 …….+ …

(15) Al2O3 + H2SO4 …….+ …… (18) Fe2O3 + H3PO4 …….+ …

Câu 9. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng, giải thích định luật và cho 1 ví dụ minh họa.

Câu 10. Nêu định nghĩa về mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí (đktc). Mỗi loại trên cho 3 ví dụ minh họa.

Câu 11. a) Viết công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (giải thích)

b) Công thức tính tỉ khối của chất khí (gồm khí A so với khí B và khí A so với KK)

c) Công thức tính nồng độ % và nồng độ mol của dung dịch.

Câu 12. Nêu các bước tính theo PTHH. Cho 1 ví dụ minh họa.

Câu 13. Nêu các bước tính theo PTHH (tìm chất dư). Cho 1 ví dụ minh họa.

Câu 14. Nêu tính chất vật lý, tính chất hóa học, viết 3 PTPƯ điều chế khí oxi (với mỗi tính chất hóa học viết 4 PTPƯ minh họa).

Câu 15. Nêu tính chất vật lý, tính chất hóa học, viết 5 PTPƯ điều chế khí hiđro(với mỗi tính chất hóa học viết 3 PTPƯ minh họa.

Câu 16. Nêu tính chất vật lý, t/chất hóa học của nước (với mỗi t/chất hóa học viết 4 PTPƯ minh họa).

Câu 17. Nêu khái niệm, tên gọi, phân loại (lấy 3 ví dụ minh họa cho mỗi loại) của các loại hợp chất vô cơ đã học sau: Oxit, axit, bazơ, muối.

Tài liệu vẫn còn xin vui lòng tải link phía dưới để xem thêm bài tập.

VnDoc đã giới thiệu 24 câu hỏi bài tập Hóa 8 bám sát chương trình học Hóa học 8, câu hỏi đi sâu vào lí thuyết từng chương, các bài tập tính toán theo từng cấp độ: vận dụng, thông hiểu, vận dụng cao, để hệ thống lại toàn bộ kiến thức Hóa 8 làm nền tảng cho lớp học tiếp theo. 

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài tập ôn hè môn Hóa học lớp 8 lên lớp 9. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lí 8, Chuyên đề Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia vào nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để có thể cập nhật được tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn ôn tập tốt, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
7 3.250
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học lớp 8 Xem thêm