Bài tập ôn hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHIẾU BÀI TẬP 1
Toán: Ôn đọc, viết số
Bài 1: a/ Viết s nhất tổng các chữ số 20.
b/ Viết số lớn nhất tổng các chữ số 31, biết rằng số đó bốn ch số.
Bài 2: Tìm một số ba ch số, biết rằng chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục, chữ
số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị.
Bài 3: Người ta viết dãy tất cả các số liên tiếp từ 1 đến 100. Hỏi:
a/ Dãy đó tất cả bao nhiêu chữ số 1?
b/ Dãy đó tất cả bao nhiêu chữ số 0 ?
Bài 4: Cho một số hai chữ số. Nếu viết thêm hai chữ số nữa vào bên phảI số đó thì được
một số mới lớn n s đã cho 1968 đơn vị. Hãy tìm số đã cho hai chữ số mới được viết
thêm.
Bài 5: Tìm một số biết rằng khi viết thêm 3 o cuối số đó thì số đó ng thêm 435 đơn vị.
Bài 6: Tìm số ba chữ số biết rằng:
a/ Nếu viết thêm vào trước số đó 16 thì tổng hai số 17172.
b/ Nếu viết thêm vào trước sau số đó 16 thì số sau n số trước 18171.
Bài 7: Tìm số hai chữ số biết rằng số đó lớn gấp 8 lần tổng các chữ số của nó.
Bài 8: Tìm một số bốn chữ số khác nhau, biết rằng nếu viết thêm chữ s 0 vào giữa ng
nghìn và hàng trăm thì được số mới gấp 9 lần số phảI tìm.
Bài 9: Hai số có tổng 2184 thương 3. Hãy tìm hai số đó.
Bài 10: Tổng của ba số là 2135. Tìm ba số đó biết rằng s thứ nhất gấp đôI số thứ hai nhưng
lại bằng một nửa số thứ ba.
Tiếng việt: Ôn từ ngữ về quê ơng So sánh
Bài 1: Tìm từ ngữ gọi n vật, cảnh vật, cây cối, núi sông, hiện tượng thiên nhiên điền
vào c ch trống dưới đây cho hợp nghĩa:
……mênh mông
…….hùng
…….mát rượi
…..phẳng lặng
……rực rỡ
…….cổ kính
…….xanh mượt
…...chói chang
Bài 2: Tìm những câu ca dao, những lời thơ nói về tình cảm quê hương.
Bài 3: Tìm một số t ngữ thường dùng để diễn tả tình cảm của em đối với quê ơng. Đặt 2
câu với 2 từ vừa tìm được.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 4: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động được so nh với nhau trong các câu văn sau:
a/ Suối chảy rầm như ai đang trò chuyện.
b/ Chiếc cần cẩu cắp những ng như chàng lực nhấc những quả tạ.
c/ Chim hót ríu rít như dàn nhạc giao hưởng đang hòa tấu.
d/ Gió thổi nhẹ nhàng như mơn man máI tóc.
Bài 5: Điền từ ngữ chỉ âm thanh thích hợp:
a/ Từ xa, tiếng thác dội về nghe như……
b/ Tiếng trò chuyện của bầy trẻ ríu rít như…..
c/ Tiếng sóng biển rầm như………
Bài 6: Đã lâu em chưa có dịp về thăm quê. Em hãy viết một bức thư cho ông em quê
PHIẾU BÀI TẬP 1
Toán: Ôn đọc, viết số
Bài 1: Viết tất cả các số ba chữ số tổng của 3 chữ số đó bằng 5.
Bài 2: Cần phảI dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang một cuốn sách dày 135 trang?
Bài 3: Người ta viết dãy tất cả các số liên tiếp từ 1 đến 100. Hỏi:
a/ Dãy đó tất cả bao nhiêu chữ số 1?
b/ Dãy đó tất cả bao nhiêu chữ số 0 ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 4: Tìm một số hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên tráI số đó ta được số
mới gấp 9 lần số đã cho.
Bài 5: Tìm một số biết rằng khi viết thêm 3 o cuối số đó thì số đó ng thêm 435 đơn vị.
Bài 6: Tìm số ba chữ số biết rằng nếu viết thêm 16 vào trước số đó thì tổng hai số
17172.
Bài 7: Tìm s tự nhiên biết rằng khi xóa bỏ chữ số 7 hàng đơn vị ta được số mới kém số
331 đơn vị.
Bài 8: Cho số hai chữ số. Nếu viết thêm chữ s 1 vào n tráI số đó thì được một số
hơn số vừa viết thêm chữ số 1 vào n phảI số đó 36 đơn vị. m s đã cho.
Bài 9: Hai số có tổng 2184 thương 3. Hãy tìm hai số đó.
Bài 10: Tổng của ba số là 2135. Tìm ba số đó biết rằng s thứ nhất gấp đôI số thứ hai nhưng
lại bằng một nửa số thứ ba.
Tiếng việt: Ôn từ ngữ về quê ơng So sánh
Bài 1: Tìm từ ngữ gọi n vật, cảnh vật, cây cối, núi sông, hiện tượng thiên nhiên điền
vào c ch trống dưới đây cho hợp nghĩa:
……mênh mông
…….hùng
…….mát rượi
…..phẳng lặng
……rực rỡ
…….cổ kính
…….xanh mượt
…...chói chang
Bài 2: Tìm những câu ca dao, những lời thơ nói về tình cảm quê hương.
Bài 3: Tìm một số t ngữ thường dùng để diễn tả tình cảm của em đối với quê ơng. Đặt 2
câu với 2 từ vừa tìm được.
Bài 4: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động được so nh với nhau trong các câu văn sau:
a/ Suối chảy rầm như ai đang trò chuyện.
b/ Chiếc cần cẩu cắp những ng như chàng lực nhấc những quả tạ.
c/ Chim hót ríu rít như dàn nhạc giao hưởng đang hòa tấu.
d/ Gió thổi nhẹ nhàng như mơn man máI tóc.
Bài 5: Điền từ ngữ chỉ âm thanh thích hợp:
a/ Từ xa, tiếng thác dội về nghe như……
b/ Tiếng trò chuyện của bầy trẻ ríu rít như…..
c/ Tiếng sóng biển rầm như………
Bài 6: Đã lâu em chưa có dịp về thăm quê. Em hãy viết một bức thư cho ông em quê

Bài tập ôn hè lớp 3

Bài tập ôn hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 tổng hợp một số đề ôn tập môn Toán và Tiếng Việt trong hè dành cho học sinh khá giỏi lớp 3. Các bài tập hè lớp 3 môn Toán, Tiếng Việt này giúp các em học sinh tư luyện tập và kiểm tra kiến thức đã học. Các thầy cô có thể tham khảo để bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3.

Ngoài Bài tập ôn hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 3 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 3,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 3, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
104 61.803
Tiếng Việt lớp 3 Xem thêm