Bài tập ôn tập Hình học 7 chương 1 có đáp án

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HÌNH HỌC 7 CHƯƠNG I
ĐỀ KIỂM TRA:
Bài 1: Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định sau :
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với
nhau.
Bài 2: a) y viết định nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song
song.
b) Vẽ hình minh họa, viết GT/KL bằng hiệu
Bài 3: Phát biểu định lí, viết GT, KL được diễn
tả bởi hình vẽ sau:
a A
b B
Bài 4:
a) Hãy phát biểu định được diễn t bởi hình vẽ
sau.
b) Viết giả thiết kết luận của định đó bằng
hiêu
c
b
a
Bài 5: Vẽ hình, viết giả thiết, kết luận của định lí: “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song
với một đường thẳng thứ ba t chúng song song với nhau.”
Bài 6 : Vẽ hình, viết giả thiết, kết luận chứng minh định lí: Nếu hai đường thẳng cùng vuông
goc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.”
Bài 7: Cho hình vẽ bên. Biết hai đường thẳng
a b song song với nhau
0
1
A 70
.
1/ Hãy viết tên các cặp so le trong các
cặp góc trong cùng phía.
2/ Tính số đo của
3 3
A ;B
3/ Kẻ đường thẳng c vuông góc với đường
thẳng a tại M.
Chứng tỏ rằng: c
b
Bài 8:
Cho hình 1: ( a //b,
0
2
40
ˆ
B
)
a) Chỉ ra góc so le trong, đồng vị, trong cùng
phía với góc B
2
.
b) Tính số đo các góc:
c) Tính số đo các góc:
42
ˆ
,
ˆ
AA
.
a
b
A
B
1
2
3
4
4
1
2
3
40
0
Hình 1
1
2
3
4
4
3
2
1
B
A
M
b
a
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
110
y
'
y
x
'
x
30
O
100
B
A
Bài 9:
Cho hình v (hình 2).
1) sao m // n?
2) Tính số đo x của góc ABD
x
n
m
120
0
B
A
D
C
Hình 2
Bài 10: Vẽ hình theo trình tự sau:
a) Góc xOy số đo 60
0
, điểm A nằm trong góc xOy
b) Đường thẳng m đi qua A vuông góc với Ox
c) Đường thẳng n đi qua A song song với Oy
Bài 10: Cho đoạn thẳng AB dài 12cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nêu cách
vẽ.
Bài 11: Cho hình vẽ bên. Biết
1
1
C D
AC AB
.
a) sao AC// BD ?
b) Chứng tỏ rằng: DB
AB
Bài 12: Hình vẽ sau cho biết a//b ,
0 0
ˆ
40 , 90A AOB
. Tính số đo của góc
1
B
1
B
2
A
0
b
a
)
40
Bài 13: Cho hình vẽ.
Biết :
0 0 0
30 , 100 110x AO AOB vaøOBy
.
Chứng minh: xx’ // yy’.
Bài 14: Cho hình vẽ, biết Ax// By, xÂB = 120
0
,
B
C
ˆ
z = 120
0
.
a) Tính số đo A
B
ˆ
y?
b) Các cặp đường thẳng nào song song
với nhau ? sao?
B y
z C
x A
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Bài 15: Cho hình vẽ. Biết
1
B
= 40
0
;
2
C
=
40
0
a) Đường thẳng a song song với đườngthẳng
b không ? sao?
b) Đường thẳng b song song với đườngthẳng
c không ? sao?
c) Đường thẳng a song song với đườngthẳng
c không ? sao?
2
1
c
b
a
A
B
C
Bài 16: Cho hình vẽ , biết AB // DC ,
A
= 90
0
,
D
= 60
0
.
Số đo các góc B C :
Bài 17: Cho hình vẽ (H.2),
=130
0
thì:
Số đo của góc
1
A
là:
Bài 18:
Cho hình vẽ: Biết a // b.
A
= 70
0
,
C
=
90
0
.
Tính số đo của góc B
1
D
1
Bài 19:
Cho hình v sau: Biết
A
= 30
0
;
B
= 45
0
;
AOB
= 75
0
.
Chứng minh rằng : a // b
Bài 20 : Cho hình vẽ sau:
a) Qua O vẽ tia Ot // Ax sao cho
xAO AOt
hai góc so le trong.
Vẽ được mấy tia Ot, sao?
A
B
1
1
H.2
130
0
A
B
a
O
b
45
0
30
0
A
B
C
D
1
1
70
0
a
b

Ôn tập chương 1 Hình học lớp 7

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập ôn tập Hình học 7 chương 1 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề ôn tập bao gồm 22 câu hỏi cho giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học trong chương 1 Hình học lớp 7.

Chương 1 phần Hình học 7 bao gồm 7 nội dung chính: Hai góc đối đỉnh; Hai đường thẳng vuông góc; Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, Hai đường thẳng song song; Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song; Từ vuông góc đến song song; Định lí. Bài tập ôn tập Hình học 7 chương 1 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ hệ thống các kiến thức được học từ Bài 1 đến Bài 7 chương 1 Hình học 7, từ đó giúp các em ôn tập kĩ hơn những nội dung đã được học trong chương 1. Việc ôn tập kỹ từng chương, từng bài sẽ giúp các em nhớ sâu và vận dụng dễ dàng hơn trong việc giải các bài tập tiếp theo. Sau đây mời thầy cô và các em tham khảo chi tiết.

Ngoài Bài tập ôn tập Hình học 7 chương 1 có đáp án, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com

Đánh giá bài viết
5 3.040
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 7 Xem thêm