Bài tập phương trình mũ

Bài tập phương trình mũ

Bài tập phương trình mũ là bài tập giải tích lớp 12, tổng hợp các dạng và cách giải phương trình mũ: dùng phép biến đổi tương đương, phương pháp đặt ẩn phụ, phương pháp lôgarit hóa... Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học tốt môn Toán 12. Mời các bạn tham khảo.

9 phương pháp giải phương trình mũ và phương trình lôgarit

Bài tập hàm số mũ và logarit

Phương pháp giải bất phương trình vô tỷ chứa căn (Có lời giải)

Dạng 1: Dùng phép biến đổi tương đương đưa ptr đã cho về dạng af(x) = ag(x) (1) với a là một số dương và khác 1 (ví dụ: a = 2; a = 7/2, ví dụ phương trình 32x+3.52x+3 = 35x.55x)

Khi đó: (1) af(x) = ag(x) <=> f(x) = g(x)

Dạng 2: Nếu cơ số a = h(x) là một biểu thức có chứa ẩn số x (ví dụ: ptr (x2 - 1)x2+2x = (x2 - 1)3) thì:

Bài tập phương trình mũ

Dạng 3: Phương pháp đặt ẩn phụ

Đặt t = af(x) với a và f(x) thích hợp để đưa phương trình biến số x đã cho về phương trình mới với biến t, giải phương trình này tìm t (nhớ so điều kiện t > 0) rồi từ đó tìm x.

Ví dụ: 9x - 4.3x - 45 = 0 đặt ẩn phụ t = 3x, đk: t > 0.

Ví dụ: Bài tập phương trình mũ

BÀI TẬP DẠNG 1

Bài tập phương trình mũ

Bài tập phương trình mũ

BÀI TẬP DẠNG 2

Bài tập phương trình mũ

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
1 1.882
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm